04.05.2015

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena kehityspsykologia

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon opinnot suoritetaan psykologian kandidaatin tutkintorakenteen mukaan.