30.06.2015

YFI-laitoksen vapaaehtoinen harjoittelu

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen pääaineopiskelijat voivat sisällyttää oppiaineen (pääaine/maisteriohjelma) syventäviin opintoihin vapaavalintaisena harjoittelun (YFIS800). Vapaaehtoisen harjoittelun voi sisällyttää vain kerran opintoihinsa.

Vähintään kolme kuukautta (3 kk) kestävän harjoittelun suorittaneiden opiskelijoiden on lisäksi mahdollista tehdä 5 op:n laajuinen täydentävä suoritus (YFIS801). Täydentävä suoritus on suositeltava esimerkiksi silloin kun opiskelija nostaa koko harjoitteluajalta opintotukea.

Tarkemmat tiedot harjoittelun vaatimuksista ja suorittamisesta löydät YFI-laitoksen harjoittelun verkkosivuilta.

 

YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy alan työtehtäviin ja osaa soveltaa opinnoista saamaansa osaamista käytännössä.
Suoritustavat:
Harjoittelu ja siitä kirjoitettava harjoitteluraportti, kysely Korpissa.

 

YFIS801 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä täydentävä suoritus (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella harjoittelujaksoaan oppiaineensa teoreettisen ja temaattisen sisällön näkökulmasta hyödyntäen oman tieteenalansa välineitä ja käsitteistöä.
Sisältö:
Opiskelija tarkastelee harjoittelujaksoaan oppiaineensa teoreettisen sisällön näkökulmasta.
Suoritustavat:
Sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.