06.09.2016

Degree structure

Master's Programme in Cultural Policy - Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma

 

The studies in the programme consist of four types of courses: core courses (30 ECTS), optional courses (min. 20 ECTS), thesis studies (55 ECTS) and studies in the major (10-15 ECTS).

Master's Degree Structure

CORE COURSES

 • MCPS020 Contemporary Debates in Social Theory (5 ECTS)
 • MCPS030 History of Cultural Policy (5 ECTS)
 • MCPS050 Nordic and European Cultural Policy (5 ECTS)
 • MCPS130 Cultural Economy (5 ECTS)
 • MCPS200 Media and Globalisation (5 ECTS)
 • MCPS220 International Cultural Policy: Organisations, Norms and Cultural Rights (5 ECTS)

30 ECTS

THESIS STUDIES

 • MCPS210 Master’s Thesis Seminar I (5 ECTS)/
  KUPS001 Maisteriseminaari I (Johdatus kulttuuripolitiikkaan)
  (5 op)
 • MCPS002 Master’s Thesis Seminar II (5 ECTS)/
  KUPS002 Maisteriseminaari II
  (5 op)
 • MCPS003 Master’s Thesis Seminar III (5 ECTS)/
  KUPS003 Maisteriseminaari III (5 op)
 • MCPS090 Master’s Thesis (40 ECTS)/
  KUPS090 Kulttuuripolitiikan pro gradututkielma (40 op)
 • MCPS091 Maturity (0 ECTS)/
  KUPS091 Maturiteetti (0 op)
55 ECTS

OPTIONAL COURSES

 • MCPS065 Multiculturalism, Immigration, Minorities and Citizenship (5 ECTS)
 • MCPS100 Transnationalism and Cosmopolitanism (5 ECTS)
 • MCPS120 Geography of Cultural Policy (5 ECTS)
 • MCPS125 Cultural Sustainability (5 ECTS)
 • MCPS141 Cultural Production, Cultural Industry and Consumption (5 ECTS)
 • MCPS150 Perspectives to Media Policies (5 ECTS)
 • MCPS155 Challenges of Authorship and Copyright (5 ECTS)
 • MCPS170 Sociocultural Animation and Cultural Democracy (5 ECTS)/
  KUPS170 Sosiokulttuurinen toiminta (5 op)
 • MCPS180 Local Cultural Policies, Comparisons, Models and Indicators (5 ECTS)
 • MCPS190 Current Issues in Cultural Policy (5 ECTS)/
  KUPS190 Kulttuuripolitiikan nykysuuntauksia
  (5 op)
 • MCPS230 Cultural Diplomacy and Conflict Resolution (5 ECTS)
 • MCPS240 Management of Creative Processes (5 ECTS)
 • MCPS250 Politics of Cultural Participation (5 ECTS)
 • DEVS222 Globalization: Perspectives from development, culture and civil society (5 ECTS)
 • YFIS800 Elective Internship (10 ECTS)
min. 20 ECTS

See course descriptions here.

 

Major Subject Studies

Philosophy / Filosofia

The studies comprise of two optional courses (5 ECTS/course) on the fields,
traditions and/or trends of philosophy (FILS5XX and/or YFIS5XX)*:
for example ontology, epistemology, philosophy of science, ethics,
philosophical anthropology, social and political philosophy,
philosophy of education, aesthetics, analytical philosophy,
phenomenology and critical theory.
Contact staff of the unit of philosophy if needed.

Suoritetaan vähintään kaksi valinnaista opintojaksoa (5 op/opintojakso),
jotka liittyvät filosofian merkittäviin osa-alueisiin, suuntauksiin ja/tai perinteisiin
(FILS5XX ja/tai YFIS5XX)*. Filosofian osa-alueita ovat mm. ontologia,
tieto-teoria, tieteenfilosofia, etiikka, filosofinen ihmistutkimus, yhteiskuntafilosofia,
poliittinen filosofia, kasvatusfilosofia ja estetiikka; filosofisia suuntauksia esimerkiksi
analyyttinen filosofia, fenomenologia ja kriittinen teoria.
Erikseen sovittaessa myös kirjallisuusessee on mahdollinen.
Ota tarvittaessa yhteyttä syventävien opintokokonaisuuden tentaattoriin.

*FILS5XX/YFIS5XX courses are listed on the study programme in Korppi/
FILS5XX/YFIS5XX-opintojaksot löytyvät vuosittain filosofian opetusohjelmasta Korpista.
10 ECTS/op

Political Science / Valtio-oppi

 • VALS004 Methods of Political Analysis II (5 ECTS)/
  VALS004 Poliittisen analyysin menetelmät (5 op)

Choose one of the following courses/
Valitaan yksi seuraavista:

 • VALS423 Contemporary Debates on World Politics (5 ECTS)/
  VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op)
 • VALS430 Classical and Early Modern Political Theory (5 ECTS)/
  VALS430 Klassinen ja varhaismoderni politiikan teoria
  (5 op)
 • VALS440 Modern Theory of Politics (5 ECTS)/
  VALS440 Moderni politiikan teoria (5op)
10 ECTS/op

Sociology / Sosiologia

Studies in methodology/
Menetelmäopinnot:

 • SOSS235 Advanced Methods in Social Sciences, Book Examination (5 ECTS)/
  SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti (5 op)
  Alternative courses:
  • Alternative course (only in Finnish) / vaihtoehtoinen suoritusmuoto (suomenkielisille):
   YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op)
  • Alternative course (in English) / vaihtoehtoinen suoritusmuoto:
   DEVS306 Advanced Research Methods (5 ECTS)
   • Recommended complementary course before SOSS235 if needed/
    Suositellaan tarvittaessa edeltäviksi opinnoiksi:

    • YFIA205 Basics of Research Methodology in Social Sciences (5 ECTS)

   Core courses/
   Ydinopinnot:

   • SOSS110 Contemporary Sociology (5 ECTS)
    SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia (5 op)
   • SOSS112 Introduction to Classics of Sociology (5 ECTS)
    SOSS112 Tutustuminen sosiologian klassikoihin (5 op
   15 ECTS/op

   Social and public policy / Yhteiskuntapolitiikka

   Studies in methodology/
   Menetelmäopinnot:

   • SOSS235 Advanced Methods in Social Sciences, Book Examination (5 ECTS)/
    SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti (5 op)
    Alternative courses:
    • Alternative course (only in Finnish) / vaihtoehtoinen suoritusmuoto (suomenkielisille):
     YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op)
    • Alternative course (in English) / vaihtoehtoinen suoritusmuoto:
     DEVS306 Advanced Research Methods (5 ECTS)
   • Recommended complementary course before SOSS235 if needed/
    Suositellaan tarvittaessa edeltäviksi opinnoiksi:

    • YFIA205 Basics of Research Methodology in Social Sciences (5 ECTS)

   Core courses/
   Ydinopinnot:

   • YKPS321 Normative foundations (5 ECTS)/
    YKPS321 Normatiiviset perusteet
    (5 op)
   • YKPS325 Classics and Theory History (5 ECTS)/
    YKPS325 Klassikot ja teoriahistoria (5 op)
   15 ECTS/op

   See course descriptions here.