09.11.2016

Maailmanpolitiikka

Maailmanpolitiikan opintokokonaisuus

Maailmanpolitiikka on opintokokonaisuus, jossa opiskelija voi hankkia itselleen syvän näkemyksen tavoista ymmärtää maailmanpolitiikkaa, ja saa teoreettiset välineet erilaisten kansainvälisten prosessien tulkitsemiseksi. Tällainen ymmärrys on tarpeen nykymaailmassa, missä niin valtiot, erilaiset organisaatiot ja kansalaiset yhä enemmän pääsevät tekemisiin kotimaan ulkopuolisen maailman kanssa.

Opintokokonaisuuden sisältö on yhtäältä teoreettinen, antaen ajattelumalleja ja käsitteistöä, joilla maailmanpolitiikkaa voidaan perustellusti jäsentää, ja joiden avulla voi ymmärtää alalla käytävää kansainvälistä keskustelua. Toisaalta se keskittyy uuteen tutkimukseen perustuen erityisesti Yhdysvaltain johtaman maailmanjärjestelmän keskeisiin piirteisiin, Euroopan asemaan maailmassa, sekä Itä-Aasiaan keskeisenä maailmanpoliittisena muutosalueena.

Opintokokonaisuus sopii eri alojen opiskelijoille tai työelämässä jo toimiville henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin sitä mitä maailmanjärjestelmässä tapahtuu. Opintokokonaisuuden laajuus on 25 op, mutta siihen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Maailmanpolitiikan opintokokonaisuus on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

 

Maailmanpolitiikan opintokokonaisuus25 op
VALA300 Maailmanpolitiikka 5 op
VALA315 Euroopan politiikat 5 op
VALA518 Politics in East Asia 5 op
VALS421 Maailmanpolitiikan standarditeoriaa 5 op
VALS422 Maailmanpolitiikan laajempaa teoriaa 5 op

 

 

 

VALA300 Maailmanpolitiikka (5 op)

Osaamistavoitteet: Maailman hahmottaminen poliittisena tilana, jossa on historiallisten prosessien kautta muodostuneet elementit, ja jossa pelataan erilaisia käsitteellisiä, retorisia ja visuaalisia poliittisia pelejä.
Sisältö:
Perehtyminen keskeisiin käsitteisiin, valtioiden muodostaman poliittisen tilan hahmottamiseen, sekä verbaaliseen ja visuaaliseen maailmanpolitikointiin.
Suoritustavat: Kirjatentti, essee tai luento/seminaari/lukupiiri.
Kirjallisuus
: Suoritetaan kaksi seuraavista:

 • Agnew, J.A.: Geopolitics (Ebrary)
 • Holsti, K.J.: Taming the Sovereigns (Ebrary)
 • MacDonald et.al. (toim.): Observant States. Geopolitics and Visual Culture. (Ebrary)
 • Kuusisto, R.: Western Definitions of War in the Gulf and in Bosnia
 • Lasswell, H.D.: Propaganda Technique in World War I

 

 

VALA315 Euroopan politiikat (5 op)

Osaamistavoitteet: Euroopaksi nimetyn historiallisen kokonaisuuden hahmottaminen poliittisena toimintakenttänä, jossa on kompleksinen toimintalogiikka sekä sen sisällä että ulospäin.
Sisältö: Analyysejä Euroopan käsitteellisistä, maantieteellisistä ja poliittisista hahmotustavoista yhtäältä Euroopan Unionin, toisaalta laajemman Euroopan, ja kolmanneksi Euroopan ulkopuolisista perspektiiveistä tarkasteltuina.
Suoritustavat: Kirjatentti, essee tai luento/seminaari.
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista:

 • Miklóssy, K. & P. Korhonen (toim.): The East and the Idea of Europe
 • Pagden, A. (toim.): The Idea of Europe (e-kirja)
 • Schmidt-Gleim, M. & C. Wiesner (toim.): Meanings of Europe.
 • Todorova, M.: Imagining the Balkans
 • Wiener, A. & T. Diez (toim.): European Integration Theory
 • Wolff, Corinna (2013): Functional Representation and Democracy in the EU. The European Commission and Social NGOs

 

 

VALA518 Politics in East Asia (5 op)

Learning outcomes: Understanding  Asian politics, and understanding why it is important to understand what is happening in the region.
Contests: Article course
Modes of Study: 
Article search and reading
Literature: 
Contact the examiner Pekka Korhonen 

 

 

VALS421 Maailmanpolitiikan standarditeoriaa (5 op)

Osaamistavoitteet: Maailmanpolitiikan tutkimuksessa keskeisimmin vastaan tulevan anglosaksisen teoriakeskustelun standardidebattien tunteminen.
Sisältö: Tutkimusalan teoriahistoriaa poliittisen realismin eri varianttien, englantilaisen koulukunnan ja konstruktivismin osalta.
Suoritustavat
: Essee tai luento/seminaari/lukupiiri.
Kirjallisuus
: Suoritetaan kaksi teosta:

 • Bliddal, H. et al (toim.): Classics of International Relations (Ebrary)

SEKÄ yksi seuraavista

 • Buzan, B.: From International to World Society? (Ebrary)
 • Carr, E.H.: The Twenty Years’ Crisis 1919-1939
 • Waltz, K.: Theory of International Politics
 • Wendt, A.: Social Theory of International Politics

 

 

 

VALS422 Maailmanpolitiikan laajempaa teoriaa (5 op)

Osaamistavoitteet: Maailmanpolitiikan tutkimuksen laajemman teoria-avaruuden hahmottaminen.
Sisältö: Erityisesti kontinentaalisia, länsikriittisiä ja kulttuurisia maailman hahmottamisen teorioita.
Suoritustavat
: Essee tai luento/seminaari/lukupiiri.
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista: 

 • Acharya, A. & B. Buzan (toim.): Non-Western International Relations Theory
 • Beck, U.: Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter / Power in the Global Age
 • Galtung, J.: Peace by Peaceful Means (Ebrary)
 • Hobson, J.A.: Imperialism (http://www.marxists.org/archive/hobson/1902/imperialism/index.htm )
 • Jackson, P.T.: Civilizing the Enemy (Ebrary)
 • Said, E.: Orientalism
 • Schmitt, C.: The Nomos of the Earth (Der Nomos der Erde)