14.08.2015

Filosofia sivuaineena

Filosofian aineopinnot sivuaineena, filosofian syventävät opinnot sivuaineena

Filosofian aineopinnot

Filosofian aineopinnot on vapaa sivuaine kaikkien tiedekuntien tutkinto-opiskelijoille. Sivuaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan 40 op.

Edeltävät opinnot:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • TAI Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • TAI Filosofian ja politiikan teorian klassikot -opintokokonaisuus 25 op sekä lisäksi kolme opintojaksoa: YFIP140 Filosofian johdanto 5 op, YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio 5 op, YFIY100 Tieteen teoria 5 op
 • TAI Filosofian perusopinnot 25 op

Filosofian aineopinnot sivuaineena

40 op

Klassikot **

 • YFIA301 Klassikot I (5 op) *
 • YFIA302 Klassikot II (5 op) *
 • YFIA300 Poliittinen filosofia (5 op)

15 op **

Filosofiset ihmiskäsitykset ja filosofinen etiikka

 • FILA140 Filosofinen etiikka (5 op)
 • FILA150 Filosofinen ihmistutkimus (5 op)

10 op

Inhimillinen tieto ja todellisuus

 • FILA163 Ontologia (5 op)
 • FILA164 Tietoteoria (5 op)
 • FILA170 Logiikka (5 op)

15 op

Valinnaiset opintojaksot

 • Esim. FILS5xx/YFIS5xx *** tai FILS111, FILS112, FILS113 tai FILS114
 • Valinnaisia opintojaksoja voi tehdä ylimääräisinä kiinnostuksen
  mukaan, jolloin aineopintojen laajuus kasvaa yli 40 op:n

* Jos edeltävinä opintoina on tehty Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot (sisältäen perusopintojaksot YFIP320 Klassikot I ja YFIP330 Klassikot II), jätetään jaksot YFIA301 Klassikot I ja YFIA302 Klassikot II tekemättä. Jaksojen YFIA301 ja YFIA302 tilalla tehdään kaksi valinnaista opintojaksoa yht. 10 op.

** Jos edeltävinä opintoina on tehty Filosofian ja politiikan teorian klassikot –opintokokonaisuus (sisältäen klassikot-jaksot YFIA301, YFIA302, YFIA300), tehdään klassikoiden tilalla kolme valinnaista opintojaksoa yht. 15 op.

*** FILS5xx/YFIS5xx -opintojaksot löytyvät lukuvuosittain filosofian opetusohjelmasta Korpista.

Opintojaksokuvaukset: Filosofian aineopinnot

 

Filosofian syventävät opinnot

Opiskelijoiden tulee hakea syventävien opintojen sivuaineoikeutta huhti- tai lokakuun sivuainehaussa. Syventävät opinnot suoritetaan pääsääntöisesti samoin tavoin kuin pääaineena.

Opetussuunnitelma: Filosofian syventävät opinnot, 85 op

Opintojaksokuvaukset: Filosofian syventävät opinnot