17.09.2015

Psykologia sivuaineena

PSYKOLOGIA SIVUAINEENA

Psykologian aineopinnot on vapaa sivuaine yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja Kauppakorkeakoulun opiskelijoille sekä niille informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille, jotka suorittavat kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Muiden on haettava opinto-oikeutta huhti- tai lokakuun sivuainehaussa.

Edeltävät opinnot: Psykologian perusopinnot vähintään hyvin tiedoin.

Sivuaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan 35 op. Pakollisina suoritetaan opintojaksot PSY A110 – PSY A151, yhteensä 25 op. Lisäksi valitaan opintojaksoista PSY A170 – PSYA190 yhteensä 10 opintopistettä. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kurssin PSYA190 kirjallisuuskatsauksena.

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Psykologian laitoksen verkkosivuilta:

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit

AINEOPINNOT 35 op

Pakolliset opintojaksot:

PSYA110 Kehityspsykologia II 5 op
PSYA120 Neuropsykologia II 5 op
PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II
5 op
PSYA140 Kliininen psykologia II 5 op
PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II
5 op

Lisäksi valitaan 10 op seuraavista:

PSYA170
Kognitiivinen psykologia ja neurotiede 5 op
PSYA180
Geropsykologia 5 op
PSYA190
Valinnaiset opinnot (esim. CIP–kurssit) 5 op

 

OPINTOJAKSOKUVAUKSET