10.08.2015

Sosiologia sivuaineena

Sosiologian aineopinnot sivuaineena, sosiologian syventävät opinnot sivuaineena

Sosiologian aineopinnot

Sosiologian aineopinnot on vapaa sivuaine kaikkien tiedekuntien tutkinto-opiskelijoille. Sivuaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan 35 op.

Edeltävät opinnot:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP120 Sosiologian johdanto 5 op
 • TAI Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP120 Sosiologian johdanto 5 op
 • TAI Sosiologian perusopinnot 25 op.
Sosiologian aineopinnot sivuaineena
35 op
SOSA115 Sosiologian historia 5 op
SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia 5 op
YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät *
5 op
SOSA650 Tieteellinen kirjoittaminen 5 op

Suoritetaan kolme opintojaksoa seuraavista: **

 • SOSA403 Työn ja talouden ja sosiologia I (5 op)
 • SOSA411 Sociology of Consumption and Lifestyles (5 op)
 • SOSA406 Ikäkausien ja elämänkulun sosiologia I (5 op)
 • SOSA407 Ympäristösosiologia I (5 op)
 • KANS018 Kansalaisyhteiskunnan käsite ja teoriat (5 op)
 • SOSA408 Ajankohtaisia sosiologisia keskusteluja (5 op)
  tai muu erikoisalan opintojakso lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta

** Sivuaineopiskelijat voivat yhden valinnaisen opintojakson tilalla suorittaa tutkimusharjoitukset
SOSA230 tai SOSA240, mikäli pääaineopiskelijoiden ryhmissä on tilaa.

15 op

* Jos YFIA200 on suoritettu pääaineen, so. sosiaalityön tai yhteiskuntapolitiikan aineopintoihin, sosiologian sivuaineopiskelija suorittaa sen sijasta yhden ylimääräisen erikoisalaopintojakson.

OPINTOJAKSOKUVAUKSET

 

Sosiologian syventävät opinnot

Opiskelijoiden tulee hakea syventävien opintojen sivuaineoikeutta huhti- tai lokakuun sivuainehaussa. Syventävät opinnot suoritetaan pääsääntöisesti samoin tavoin kuin pääaineena.

Opetussuunnitelma: Sosiologian syventävät opinnot, 85 op

Opintojaksokuvaukset: Sosiologian syventävät opinnot