28.10.2015

Sosiaalityö sivuaineena

Sosiaalityön aineopinnot sivuaineena, sosiaalityön syventävät opinnot sivuaineena

Sosiaalityön aineopinnot

Sosiaalityön aineopintoihin on kaikkien, myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan, opiskelijoiden haettava opinto-oikeutta huhti- tai lokakuun sivuainehaussa.

Edeltävät opinnot:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, 25 op, sisältäen opintojakson ”YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op”
 • TAI Sosiaalitieteiden perusopinnot, 25 op, sisältäen jakson ”YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op” 
 • TAI Sosiaalityön perusopinnot, 25 op
 • HUOM! Jos sivuaineopiskelija saa sosiaalityön aineopintojen opinto-oikeuden tai vaihtaa sosiaalityön pääaineeksi, hänen tulee suorittaa opintojakso STOA156 Sosiaalityön käytäntö I (edellisissä vaatimuksissa STOA155, 3 op) jollei ole tehnyt perusopinnoissa YFIP230 tai YFIP250 sisältäen sosiaalityön käytännön harjoittelun), ennen kuin aloittaa jakson STOA160 Käytännöt II.
 • Sivuaineopiskelijat eivät tee STOA705 ja STOA710.
 • Opiskelijan ei tarvitse suorittaa tutkimusmenetelmäopintojaksoja STOA250 ja YFIA200 mikäli vastaavat opinnot on suoritettu sosiologiaan tai yhteiskuntapolitiikkaan.
Sosiaalityön aineopinnot50 op

Sosiaalityön toimintaympäristö:

 • STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä (5 op)
 • STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op)
10 op

Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt:

 • STOA111 Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot (5 op)
 • STOA112 Lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön perusteet (5 op)
 • STOA160 Käytännöt II (10 op)
20 op

Sosiaalityön oikeudelliset perusteet:

 • STOA131 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento ja oppimistehtävä (4 op)
 • STOA141 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, harjoitukset (2 op)
 • STOA142 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, kirjallisuus (4 op)
10 op

Sosiaalitieteiden menetelmät:*

 • YFIA200   Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
 • STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
10 op

Lisäksi sivuaineopiskelijoille:

 • STOA156 Sosiaalityön käytäntö I (3 op) (edellisissä vaatimuksissa STOA155 3 op),
  jos ei ole suoritettuna YFIP230 tai YFIP250 sisältäen sosiaalityön käytännön harjoittelun

  * Jos YFIA200 on suoritettu pääaineen so. sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan aineopintohin, YFIA200 jätetään tekemättä sosiaalityöhön.
  Jos tutkimusmenetelmäharjoitukset (yht. 10 op) on suoritettu pääaineen so. sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan aineopintohin, STOA250 (5 op) jätetään tekemättä sosiaalityöhön.

  OPINTOJAKSOKUVAUKSET

   

  Sosiaalityön syventävät opinnot

  Opiskelijoiden tulee hakea syventävien opintojen sivuaineoikeutta huhti- tai lokakuun sivuainehaussa. Syventävät opinnot suoritetaan pääsääntöisesti samoin tavoin kuin pääaineena.

  HUOM! Jos opiskelija saa sivuainehaussa oikeuden sosiaalityön syventäviin, on hänen täydennettävä aineopinnot pääainevaatimusten mukaisiksi eli 60 opintopisteen laajuisiksi.

  Opetussuunnitelma: Sosiaalityön syventävät opinnot, 100 op

  Opintojaksokuvaukset: Sosiaalityön syventävät opinnot