14.08.2015

Valtio-oppi sivuaineena

Valtio-opin aineopinnot sivuaineena, valtio-opin syventävät opinnot sivuaineena

Valtio-opin aineopinnot

Valtio-opin aineopinnot on vapaa sivuaine kaikkien tiedekuntien tutkinto-opiskelijoille. Sivuaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan 35 op.

Edeltävät opinnot:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP150 Valtio-opin johdanto 5 op
 • TAI Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP150 Valtio-opin johdanto 5 op
 • TAI Valtio-opin perusopinnot 25 op
Valtio-opin aineopinnot sivuaineena35 op
Ydinopinnot 15 op
Klassikot **:
 • YFIA301 Klassikot I (5 op) *
 • YFIA302 Klassikot II (5 op) *
 • YFIA300 Poliittinen filosofia (5 op) **
Valinnaiset opinnot
valitaan opintojaksoja seuraavista niin, että 20 op täyttyy
20 op
Politiikan teoria:
 • VALA125 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op) **
 • VALA135 Poliittinen ajattelu (5 op) **
Demokratia ja parlamentarismi:
 • VALA140 Demokratiateoria I (5 op)
 • VALA145 Demokratia ja osallistuminen (5 op)
Maailmanpolitiikka:
 • VALA300 Maailmanpolitiikka (5 op)
 • VALA315 Euroopan politiikat (5 op)
Valtio-opin tai muiden oppiaineiden tarjoamia opintojaksoja 
(esim. VALS5xx, YFIS5xx) ***.

* Jos edeltävinä opintoina on tehty Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot (sisältäen perusopintojaksot YFIP320 Klassikot I ja YFIP330 Klassikot II), jätetään jaksot YFIA301 Klassikot I ja YFIA302 Klassikot II tekemättä. Jaksojen YFIA301 ja YFIA302 tilalla tehdään kaksi valinnaista opintojaksoa yht. 10 op.

** Jos opiskelija on suorittanut Filosofian ja politiikan teorian klassikot –opintokokonaisuuden (sisältäen klassikot -jaksot YFIA301, YFIA302, YFIA300 ja mahdollisesti vielä jaksot VALA125 ja VALA135), tekee hän näiden tilalla kolme - viisi valinnaista opintojaksoa yht. 15-25 op joko valtio-opin aineopintojen niistä valinnaisista jaksoista, joita ei ole aiemmin suorittanut tai oppiaineen ja laitoksen lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta, esim. VALS5xx- jaksoja tai soveltuvia YFIS5xx-jaksoja.

*** YFIS5xx/VALS5xx -opintojaksot löytyvät lukuvuosittain valtio-opin opetusohjelmasta Korpista.

OPINTOJAKSOKUVAUKSET

 

Valtio-opin syventävät opinnot

Opiskelijoiden tulee hakea syventävien opintojen sivuaineoikeutta huhti- tai lokakuun sivuainehaussa. Syventävät opinnot suoritetaan pääsääntöisesti samoin tavoin kuin pääaineena.

Opetussuunnitelma: Valtio-opin syventävät opinnot, 100 op

Opintojaksokuvaukset: Valtio-opin syventävät opinnot