10.08.2015

Yhteiskuntapolitiikka sivuaineena

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot sivuaineena, yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot sivuaineena

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot on vapaa sivuaine kaikkien tiedekuntien tutkinto-opiskelijoille. Sivuaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan 35 op.

Edeltävät opinnot:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto 5op
 • TAI Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto 5op
 • TAI Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot sivuaineena35 op

Ydinopinnot

 • YKPA130 Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut ja talouspolitiikka (5 op)
 • YKPA165 Hallinto ja hallinnan muodot (5 op)
 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)*
 • YKPA362 Kestävä kehitys (5 op)
 • YKPA462 Työpolitiikka (5 op)
25 op

Valinnaiset opinnot

Suoritetaan kaksi seuraavista opintojaksoista, joista vähintään yksi on englanniksi:

 • STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op)
 • YKPA110 Globalization and Social Justice (5 op)
 • YKPA463 Työmarkkinat ja -prosessit (5 op)
 • YKPA464 EU employment policy (5 op)
 • YKPA465 Aktiivinen työvoimapolitiikka Suomessa ja Euroopassa (5 op)
 • YKPA466 Työpolitiikka ja työelämän suhteet (5 op)
 • YKPA467 Migration policy (5 op)
 • YKPA470 Family, care and social policy (5 op)
10 op

* Jos YFIA200 on suoritettu pääaineen, so. sosiaalityön tai sosiologian aineopintoihin, yhteiskuntapolitiikan sivuaineopiskelija suorittaa sen sijasta YKPA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät.

OPINTOJAKSOKUVAUKSET

 

Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot

Opiskelijoiden tulee hakea syventävien opintojen sivuaineoikeutta huhti- tai lokakuun sivuainehaussa. Syventävät opinnot suoritetaan pääsääntöisesti samoin tavoin kuin pääaineena.

Opetussuunnitelma: Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot, 100 op

Opintojaksokuvaukset: Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot