18.08.2015

Psykologian perusopinnot

PSYKOLOGIA SIVUAINEENA

Psykologian perusopinnot ovat vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Perusopintojen opintojaksot ovat pääaine- ja sivuaineopiskelijoille sisällöltään pääosin samoja. Sivuaineopiskelijoiden perusopintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 opintopistettä ja siihen sisältyy viisi 5 opintopisteen opintojaksoa, jotka voivat sisältää joko luento- ja kirjatentin tai vaihtoehtoisesti pelkän kirjatentin.

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Psykologian laitoksen verkkosivuilta:

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit

PERUSOPINNOT 25 op

PSYP110 Kehityspsykologia I
5 op
PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja
neuropsykologian perusteet
5 op
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I 5 op
PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op
PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op

OPINTOJAKSOKUVAUKSET