05.08.2015

Sivuaineopiskelu ja opinto-oikeudet

Sivuaineena voi opiskella tiedekunnan pääaineiden perus-, aine- ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksia. Pääaineiden lisäksi tiedekunnassa annetaan seuraavien erillisten sivuaineopintokokonaisuuksien opetusta:

 • Contemporary Issues in Psychology
 • Kognitiivinen neurotiede
 • Demokratia ja parlamentarismi
 • Elämänkatsomustieto
 • Etiikka
 • Filosofian ja ja politiikan teorian klassikot
 • Ikäkausien ja elämänkulun tutkimus
 • Living with Globalization
 • Maailmanpolitiikka
 • Sukupuolentutkimus
 • Työ ja työelämä
 • Ympäristö ja yhteiskunta

Tarkemmat tiedot yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tarjolla olevista sivuainekokonaisuuksista ja ohjeet kokonaisuuksien opinto-oikeuden hakemiseen löydät tiedekunnan verkkosivuilta (sivuaineopiskelijalle).