15.09.2017

Vastaavuustaulukot 2017-2020

 Siirtymäohjeet
 
Opetussuunnitelmat 2014-2017 vs. 2017-2020
Huom! Linkkien takana on vastaavuudet sekä uuden OPSin mukaiseen tutkintorakenteeseen siirtyville että vanhan tutkintorakenteen mukaan siirtymäajan jatkaville opiskelijoille.

Erilliset opintokokonaisuudet