15.02.2019

Vastaavuustaulukot 2017-2020

 Siirtymäohjeet

HUOMIO: Vanhan opetussuunnitelman mukaisesti suoritetun opintojakson koodia ei muuteta opetussuunnitelman vaihtuessa uuteen. Toisin sanoen korvaavuushakemuksia ei tarvitse tehdä.

Opetussuunnitelmat 2014-2017 vs. 2017-2020

Huom! Linkkien takana on vastaavuudet sekä uuden OPSin mukaiseen tutkintorakenteeseen siirtyville että vanhan tutkintorakenteen mukaan siirtymäajan jatkaville opiskelijoille.

Erilliset opintokokonaisuudet