13.02.2018

Vapaaehtoistoiminnan ja aiemman työkokemuksen ahotointi

Vapaaehtoistoiminnan ahotointi

Vapaaehtoistoiminnassa opiskelijan on mahdollista kartuttaa monipuolisesti omia työelämätaitoja ja tutustua kolmannen sektorin toimintaan.  Opiskelija voi hakea AHOTointia vapaaehtoistoiminnan kautta hankitun osaamisen hyväksilukemiseksi osaksi opintojaan. Vapaaehtoistyö on mahdollista ahotoida opintojaksolle YFIY1111 Työelämäopinnot (1-5 op).

Lisätietoja suoritustavasta voit kysyä koulutussuunnittelija Kristiina Ruokojalta.

Aiemman työkokemuksen ahotointi

Opiskelija voi hakea AHOTointia aiemman työkokemuksen kautta hankitun osaamisen hyväksilukemiseksi osaksi opintojaan. Aiempi työkokemus on mahdollista ahotoida opintojaksolle YFIY1111 Työelämäopinnot (1-5 op).    

Lisätietoja suoritustavasta voit kysyä koulutussuunnittelija Kristiina Ruokojalta.