Opiskelu YFI-laitoksella

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

YFI-laitoksen opinto-infot jatkaville opiskelijoille
  • ke 6.9.2017 klo 12 - 14 (OPK 141): kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma
  • ke 6.9.2017 klo 12 - 14 (OPK 338): kulttuuripolitiikan maisteriohjelma
  • to 7.9.2017 klo 12.00 - 14 (L 302): filosofia, valtio-oppi, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka
  • ti 12.9.2017 klo 12.00 - 14 (C 4): sosiaalityö

 

Uusi opiskelija

Tervetuloa opiskelemaan YFI-laitokselle! Täältä löydät ensimmäisten viikkojen ohjelman.

Kandivaiheen opiskelija

Suoritatko perus- tai aineopintoja? Löydät kandidaatintutkintoon liittyvät ohjeet näiden sivujen alta.

Sivuaineopiskelija

Opiskeletko tai suunnitteletko yhteiskuntatieteiden opiskelemista sivuaineena? Löydät tiedot tarjolla olevista opinnoista ja ohjeet hakemiseen täältä.

Maisterivaiheen opiskelija

Maisterivaiheen opintoihin liittyviä aiheita, kuten pro gradun ja työharjoittelun ohjeistus, on koottu tämän sivun alle.