28.02.2018

Kandidaattikoulutus yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin (YTK) tutkintoon vaadittavat opinnot

Yleistä

[Kaksiportaisesta tutkintorakenteesta lyhyesti]

Sosiaalityö

  • Tutkinto-ohjelmapohjainen koulutus (vuonna 2017 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet)
  • Pääainepohjainen koulutus (ennen vuotta 2017 opintonsa aloittaneet), katso [linkki vanhat opetussuunnitelmat]

Yhteiskuntatieteet ja filosofia

  • Tutkinto-ohjelmapohjainen koulutus (vuonna 2017 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet)
  • Pääainepohjainen koulutus (ennen vuotta 2017 opintonsa aloittaneet), katso [linkki vanhat opetussuunnitelmat]