16.04.2019

Usein kysytyt kysymykset

Opetussuunnitelmat

Opintojen jatkaminen vanhan opetussuunnitelman mukaan

Kuinka valitsen suoritettavat kurssit, jos jatkan opintoja vanhan opetussuunnitelman mukaan?

 • Katso, mitkä opintojaksot sinulta vanhan opetussuunnitelman mukaan puuttuvat. Vastaavuustaulukosta näet, mitkä uuden opetussuunnitelman opintojaksot niitä vastaavat. Suorita puuttuvat opintojaksot.
 • Vastaavuustaulukot löydät laitoksen verkkosivuilta

Kuinka suoritan loppuun sellaisen opintokokonaisuuden, jonka opetus on loppunut (esim. maailmanpolitiikka)?

 • Vastaavuustaulukoista näet, mitkä uudet opintojaksot vastaavat sinulta puuttuvia opintojaksoja.
 • Jos et ole vielä aloittanut kyseistä kokonaisuutta, sitä ei voi enää aloittaa; ensimmäisen suorituksen tuli olla opintorekisterissä viime lukuvuoden puolella, eli viimeistään 31.7.2017.
 • Maailmanpolitiikan tilalle voi valita esim. Crisis and Security -kokonaisuuden

Kuinka suoritan maisterintutkinnon vanhoilla vaatimuksilla, jos vaadittuja kursseja ei ole enää saatavilla?

 • Katso vastaavuustaulukoista, vastaako mikään uusista opintojaksoista sinulta puuttuvia opintojaksoja.
 • Jos uusissa opintojaksoissa ei ole vastaavuutta, voit tiedustella vielä kyseisen jakson opettajalta, onko sinun mahdollista suorittaa vanha opintojakso esimerkiksi esseillä. Vanhan opintojakson suorittamismahdollisuus riippuu opettajasta ja suorituksen tulee olla rekisterissä viimeistään 31.12.2017 mennessä.

Kuinka suoritan vanhan opetussuunnitelman mukaisen kolmannen maisteriseminaarin, kun tarjolla on enää kaksi maisteriseminaaria?

 • Katso vastaavuustaulukosta, mikä pääaineessasi vastaa kolmatta maisteriseminaaria. Pääsääntöisesti vastaavuus tulee nykyiseen maisteriseminaari II -jaksoon. Tällöin rekisteriin tulee edellisen OPSin mukaiset maisteriseminaarit I ja II ja uuden OPSin mukainen maisteriseminaari II. Jos et löydä tietoa vastaavuustaulukosta, voit kysyä asiaa ohjaajaltasi.

Haluan opiskella vanhan opetussuunnitelman mukaan ja vaihtaa pääainetta. Onko se mahdollista?

 • Kyllä, siirtymäkauden ajan 31.7.2020 saakka on mahdollista vaihtaa pääainetta ja suorittaa tutkinto vanhan opetussuunnitelman mukaan. Tarkemmat ohjeet pääaineen vaihtamisesta päivitetään tiedekunnan opiskelu-sivulle

 

Siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan

Kannattaako minun siirtyä uuteen opetussuunnitelmaan?

 • Jos olet opintojen alkuvaiheessa (esim. toisen vuoden opiskelija), kannattaa sinun opiskelun sujuvuuden vuoksi siirtyä opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Jos olet jo suorittanut pääaineesi aineopinnot lähes valmiiksi, kannattanee jatkaa kandidaatin tutkinto loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaan. Voit suorittaa kandin tutkinnon vanhan opetussuunnitelman mukaan ja siirtyä suorittamaan maisterin tutkintoa uuden opetussuunnitelman mukaan.
 • Vastaavasti jos olet maisteriopintojen alkuvaiheessa, kannattaa sinun opintojen sujuvuuden takaamiseksi siirtyä opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Kuinka siirryn uuteen opetussuunnitelmaan?

 • Ilmoita siirtymisestäsi lomakkeella ja toimita se tiedekunnan opintokansliaan.
 • Katso vastaavuustaulukosta, mitä uuden opetussuunnitelman mukaisia vaatimuksia suorittamasi opintojaksot vastaavat ja mitä sinun tulee vielä suorittaa.

Miksi ensimmäiseen maisteriseminaariin vaaditaan metodiopinnot, jotka kuitenkin järjestetään vasta keväällä?

 • Tässä tapauksessa metodiopinnoilla tarkoitetaan aineopintotasoisia menetelmäopintoja, jotka on suoritettu jo kandidaattivaiheessa.

Jos siirryn uuteen opetussuunnitelmaan (POL tai FIL) ja toinen aiemman opetussuunnitelman mukaiseen kandidaattitutkintoon kuuluva vieras kieli on suorittamatta, mitä minun täytyy suorittaa sen tilalle?

 • Jos suoritat vain yhden vieraan kielen, sinun pitää suorittaa siitä 6 opintopistettä. Tässä kannattaa huomioida Kielikeskuksen tieteenalakohtainen ohjeistus siitä, mitkä opintojaksot tähän käyvät. Lisätietoja löydät kielikeskuksen verkkosivuilta, joilta näet, mitkä jaksot käyvät esimerkiksi suoritettaessa englantia ainoana vieraana kielenä.

Haluan siirtyä uuteen opetussuunnitelmaan ja vaihtaa nykyisestä pääaineestani toiseen aineeseen. Miten se onnistuu?

 • Voit siirtyä opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- tai maisteriohjelmassa (riippuen siitä oletko kandi- vai maisterivaiheessa). Kandidaatti- tai maisteriohjelmassa voit valita opintosuuntasi. Sinun tulee kuitenkin huomioida, että voidaksesi edetä esim. jonkin opintosuunnan syventäviin opintoihin sinulla tulee olla tiettyjä opintoja opintosuunnasta suoritettuna tai suorittaa ne.

 

Vapaasti valittavat opinnot

Mitä kursseja kannattaa valita kandi- tai maisteriopintojen vapaasti valittaviin opintoihin?

 • Voit valita yksittäisiä opintojaksoja tai suurempia opintokokonaisuuksia. Opintoja valitessa kannattaa pitää mielessä, milllaista tietämystä ja millaisia taitoja näillä opinnoilla kerrytät esimerkiksi työnhakua ajatellen. Huomioithan, että vapaasti valittavien opintojen tulee olla yliopistotasoisia ja sellaisia, joita et ole aiemmin sisällyttänyt mihinkään tutkintoon.

 

Opintokokonaisuuksien koonti

Mikä on opintokokonaisuus ja kuinka opintokokonaisuudet kootaan?

Jotta voi hakea tutkintoa, on kaikki opetussuunnitelman pakollisiin opintokokonaisuuksiin kuuluvat opinnot oltava koottuna. Opintokokonaisuuden koonti tehdään, kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu. Opintojen koonnin yhteydessä opintokokonaisuudelle lasketaan arvosana. 

Ohjeet koontipyynnön tekemiseen löydät laitoksen Opiskelu-sivulta.

 

Tutkinnon hakeminen ja valmistuminen

Mitä opintoja minulta vielä puuttuu kandin tai maisterin tutkinnosta?

 • Voit seurata opintojesi edistymistä esimerkiksi päivittämällä omaa eHopsiasi. Voit myös verrata suorittamiasi opintoja opetussuunnitelmaan.  

Miten tutkintoa haetaan?

Ohjeet tutkinnon hakemiseen löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta.

Kuinka nopeasti tutkintohakemukseni käsitellään? 

 • Tutkintohakemuksen käsittelyaika on arviolta kaksi viikkoa. Tutkintojen osalta kiireistä aikaa ovat etenkin vuodenvaihde ja loppukevät, ja silloin anomuksen käsittelyaika voi olla pidempikin. Korpin kautta jätettyjen tutkintohakemusten hyväksymisen jälkeen opiskelijalle lähtee Korpista automaattiviesti tutkinnon hyväksymisestä. Tämän jälkeen kirjoitetaan vielä tutkintotodistus.

Milloin jätän tutkintohakemuksen, jos haluan valmistua ennen kevät- tai syyslukukauden loppua?

 • Lukukauden loppu on hakemusten käsittelyssä kiireistä aikaa, ja lukukauden lopussa jätettyjen hakemusten käsittely voi venyä seuraavan lukukauden puolelle. Tutkinnot pystytään kuitenkin päiväämään takautuvasti sille päivälle, jona tutkintoanomus on saapunut tiedekuntaan, edellyttäen että kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu ja kirjattu rekisteriin.  Mikäli siis haluat, että tutkinto kirjataan tietylle lukukaudelle, tulee opintojen olla rekisterissä ja hakemus jätettynä kyseisen lukukauden aikana. Jos taas haluat saada tutkintotodistuspaperin käteen tietyn lukukauden aikana, tulisi tutkintohakemus jättää hyvissä ajoin ennen lukukauden loppua. Hakemuksessa on hyvä mainita tutkinnon ja/tai todistuksen kiireellisyydestä.

Tutkinnot myöntää humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (eivät siis laitokset), ja muissa tutkinnon hakuun liittyvissä kysymyksissä voitkin olla yhteydessä suoraan tiedekuntaan (humtdk@jyu.fi).

 

Muuta

Kehen otan missäkin tilanteessa yhteyttä?

Laitokseen ja oppiaineisiin voit olla yhteydessä opintojen suunnitteluun, opetussuunnitelmiin ja opintosisältöihin liittyvissä kysymyksissä. Tarkemmat ohjeet löytyvät YFI:n opinto-ohjaussivuilta.

Tutkinto- ja todistusasioissa, opiskelijavalinta-asioissa sekä opinto-oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä tiedekunnan opintokanslian puoleen.

Mistä löydän tiedon professorien vastaanottoajoista?

 • Sovi ajasta sähköpostitse professorin kanssa.