29.08.2017

Uusien opis­ke­li­joi­den orien­taa­tio-oh­jel­ma

Opintosi käynnistyvät tiistaina 29.8.2017 klo 11 tiedekunnan tervetulotilaisuudella. Kaikki opintojen alun tilaisuudet ja tapahtumat aika- ja paikkatietoineen löydät alla olevasta orientaatio-ohjelmasta.

Orientaatio-ohjelmassa mainitut tilaisuudet ja infot (tähdellä * merkitty) ovat osa kandidaatin tutkinnossa pakollista opintojen suunnittelukurssia (YFIY1101 HOPS kandidaattivaihe). Kurssiin kuuluu yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen järjestämien tilaisuuksien lisäksi ryhmätapaamisia, henkilökohtaista opinto-ohjausta sekä oman opiskelusuunnitelman (hops) laatiminen. Maisteriopinnoista suoraan aloittava opiskelija osallistuu maisteriohjelman infoon, mutta muu orientaatio-ohjelma on vapaaehtoinen, vaikkakin lämpimästi suositeltava.

VIIKKO 35

Tiistai 29.8.2017
 • klo 11.00 (C1): Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuus*
  • Ohjelmassa mm. dekaanin ja opintoasiainpäällikön tervehdys, opinto-ohjeita sekä lopuksi tutor-ryhmiin jakautuminen.
 • klo 13.00 - 15 (M 103): YFI-laitoksen infotilaisuus uusille opiskelijoille*
  • Alussa kaikille yhteisessä ohjelmassa mm. laitoksen johtajan ja pedagogisen johtajan tervehdys
  • Info aikaisempien opintojen hyväksiluvusta tutkintoon
  • Yhteisen osuuden jälkeen yhteiskuntatieteiden ja filosofian koulutusohjelmiin valituille opintoinfo
Keskiviikko 30.8.2017
 • klo 8.15 - 9.30 (Ag Aud1): Alkuinfo liikuntatieteellisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteellisen alan uusille opiskelijoille*
  • Alkuinfossa esittäytyvät kirjasto, IT-palvelut, YTHS, yliopisto/korkeakoululiikunta, hyvikset, oppilaitospappi ja JYY.
 • klo 9.30 - 16.00 (Agora): Yliopiston avajaismessut uusille opiskelijoille
 • klo 15.30 - 18.00: KampusPiknik uusille ja vanhoille opiskelijoille - musiikkia ja murkinaa Agoran nurmella Jyväsjärven rannalla
 • klo 18.00 - 20.00: Rehtorin vastaanotto uusille opiskelijoille Lounaispuistossa. Vastaanotto sisältää Semmareiden konsertin. Uusille opiskelijoille jaetaan tänne pääsyliput.
Torstai 31.8.2017
 • klo 12 - 14 (C 4): Sosiaalityön oppiaineinfo (yhteisvalinnassa valituille)*

Kirjaston perehdyttämiskoulutukset* käynnistyvät. Tutorit varaavat. Perehdytys kirjaston luentosalissa (B 232) tunnin jaksoissa. Päivän ensimmäinen info alkaa klo 9.15 ja viimeinen klo 17.15 (paitsi pe 1.9. viimeinen info klo 15.15). Infoja pidetään to 31.8. - ke 6.9.

Per­jan­tai 1.9.2017
 • klo 10 - 12 (C 4): Kansainvälistymis- ja kieliopintoinfo*
  • Saat perustietoa kansainvälistymisestä ja vaihtoon lähtemisen mahdollisuuksista. Ota selvää tutkintoon kuuluvista kieliopinnoista: milloin ne kannattaa suorittaa ja mitä kaikkea kuuluukaan kielikeskuksen kurssitarjontaan.

 

VIIKKO 36

Maanantai 4.9.2017
 • klo 9.00 - 10.00 (Ag Aud1): Opintotuki-info uusille opiskelijoille

Opetus alkaa

Kes­ki­viik­ko 6.9.2017
 • klo 12 - 15: Yliopiston avajaisjuhlallisuudet
  • klo 12.00 - 13.00 (Lea Pulkkisen sali, Agora): Avajaishartaus
  • klo 13.00 - 15.00 (Ag Aud1): Yliopiston lukuvuoden avajaiset

Illalla ylioppilaskunnan avajaisbileet

Perjantai 8.9.2017
 • klo 9.00 - 10.00 (M 103): Opintotuki-info uusille opiskelijoille (sama info kuin 4.9.)
 • klo 10 - 12 (M 103): Tiedekunnan tieto- ja viestintätekniikan opintojen info*
  • Mitä tieto- ja viestintätekniikan opintoja sinun on hyvä ottaa opiskelun tueksi?

 VIIKKO 37

Maanantai 11.9.2017
 • klo 10.00 - 12.00 (OPK 141): Sosiaalityön maisterivalinnan opiskelijoille yhteinen infotilaisuus, iltapäivällä kaikkien HOPSaus erikseen
Tiistai 12.9.2017
 • klo 10.00 - 12.00 (OPK 141) Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisterivalinnan opiskelijoille yhteinen infotilaisuus
Keskiviikko 13.9.2017
 • klo 14.00 - 16.00 Yhteistyöiltapäivä OKL:n kanssa (paikka ilmoitetaan myöhemmin)*

VIIKKO 39

Perjantai 29.9.2017
 • klo 10 - 12 (M 103): Tiedekunnan info opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista*

 

VIIKKO 40

Perjantai 6.10.2017
 • klo 10 - 12 (M 103): Tiedekunnan työllistymisinfo*
  • Mihin humanistit ja yhteiskuntatieteilijät työllistyvät ja minkälaisilla tutkinnoilla?