16.04.2019

Kansainvälisyys opinnoissa

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon yhtenä tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja yhä monikulttuurisemmaksi muodostuvassa yhteiskunnassa. Siitä syystä on suositeltavaa, että jokainen opiskelija kehittää kansainvälistä osaamistaan opintojensa aikana - sisällyttämällä tutkintoon ulkomailla opiskelua (vaihto-opiskelu) tai työharjoittelua (kv-työharjoittelu), tai osallistumalla muulla tavoin kansainväliseen toimintaan (kotikansainvälistyminen). Monipuoliset opinnot antavat tutkinnolle huomattavaa lisäarvoa.

Opiskelijavaihto tarkoittaa lyhytaikaisia - yleensä lukukauden tai lukuvuoden mittaisia - opintoja ulkomaisessa korkeakoulussa kesken kotimaisen tutkinnon. Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräisenä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa. Ulkomailla opiskelu on siis sekä ajallisesti että sisällöllisesti osa kotimaista tutkintoa.

Opiskelijavaihtoon voi hakea seuraavien vaihto-ohjelmien/-sopimusten puitteissa: JY:n kahdenvälinen vaihto, ERASMUS+, NORDLYS, ISEP, ja FIRST (Venäjä)  sekä hankkimalla opiskelupaikan itsenäisesti. Yliopisto maksaa apurahaa vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteville.

Vaihto-opiskelu

Harjoittelu ulkomailla

Kotikansainvälistyminen