17.01.2018

Vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon yhtenä tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja yhä monikulttuurisemmaksi muodostuvassa yhteiskunnassa. Siitä syystä on suositeltavaa, että jokainen opiskelija sisällyttää opintoihinsa kansainvälistymisjakson. Valmiuksiaan voi parantaa sisällyttämällä tutkintoon ulkomailla opiskelua tai työharjoittelua, tai osallistumalla muulla tavoin kansainväliseen toimintaan. Monipuoliset opinnot antavat tutkinnolle huomattavaa lisäarvoa.