23.10.2017

Ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon

Opiskelijan kannattaa pohtia henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan mahdollista ulkomaista opiskelu- tai työharjoittelujaksoa ja ottaa jo opintojen alkuvaiheessa huomioon niihin tarvittavat riittävät kieli- ja viestintäopinnot. Ulkomaisilla opinnoilla voi korvata pakollisia opintoja ja sisällyttää niitä vapaavalintaisiin tai sivuaineopintoihin.

Jo ennen vaihtoon lähtöä on hyvä selvittää, miten ulkomailla suoritetut opinnot voidaan hyväksyttää osaksi Suomessa suoritettavaa tutkintoa. Laitoksen kansainvälisten asioiden suunnittelija auttaa korvaavuusasioissa.

Ulkomailla suoritettujen opintojen liittäminen tutkintoon

Yksittäisten kurssien tutkintoon liittämisestä päättää laitos/oppiaine, jonka opinnoista on kyse. Ulkomailla suoritetuilla opinnoilla voi korvata tutkinnon pakollisia tai valinnaisia kursseja. Yksittäiset kurssit, joilla ei voi korvata pakollisia tai valinnaisia opintoja, voidaan sijoittaa tutkintoon muiksi opinnoiksi.

  • Yli 20 op:n laajuinen kokonaisuus voidaan merkitä tutkintoon kokonaisuutena. 25 op laajuinen kokonaisuus voidaan merkitä sivuaineena
  • Ulkomailla suoritetut kieliopintopisteet myöntää Kielikeskus

Korvaavuuksien hakeminen

Täytä AHOT-lomake "Virallisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnustaminen". Liitä mukaan alkuperäinen todistus suoritetuista opinnoista ja niiden kurssikuvaukset. Palaute lomake korvaavuuksista vastaavalle henkilölle:

Korvaavuus Kenelle korvaavuuslomake palautetaan?
Ulkomaisen opintokokonaisuuden tai muiden opintojen sisällyttäminen tutkintoon sellaisenaan Amanuenssi Salla Kujala
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkintoon liitettävät sisällölliset korvaavuudet (tutkintoon kuuluvat pääaineen opintojaksot) Kyseessä olevan opintojakson tentaattori tai opintokokonaisuudesta vastaava tentaattori - täytetty AHOT-lomake tentaattorille ja hänen hyväksymänsä lomake kv-suunnittelija Kirsi Torkkolalle.

Ulkomailla suoritetuista opinnoista myönnetään pisteitä niiden sisällön ja laajuuden mukaan. Eurooppalaisissa korkeakouluissa käytetään ECTS-järjestelmää, joka vastaa Suomen opintopistejärjestelmää (1 ECTS = 1 op). Euroopan ulkopuolella suoritettuja opintoja arvioidaan kurssien sisällön, tuntimäärien ja tason mukaan.

Lisätietoja: