01.02.2018

Vaihto-opiskelu

Opiskelijavaihto tarkoittaa lyhytaikaisia - yleensä lukukauden tai lukuvuoden mittaisia - opintoja ulkomaisessa korkeakoulussa kesken kotimaisen tutkinnon. Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräisenä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa. Ulkomailla opiskelu on siis sekä ajallisesti että sisällöllisesti osa kotimaista tutkintoa.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Opiskelijavaihtoon voi hakea erilaisten vaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla opiskelupaikan itsenäisesti. Yliopisto maksaa apurahaa vaihtoon lähteville.

 

Lisätietoja

Kansainvälisten asioiden suunnittelija Kirsi Torkkola