31.08.2018

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineet

YFI-laitos tarjoaa opetusta filosofiassa, valtio-opissa, sosiologiassa, yhteiskuntapolitiikassa, sosiaalityössä ja sukupuolentutkimuksessa. Näiden lisäksi YFI-laitos tarjoaa kahta maisteriohjelmaa: kulttuuripolitiikan ja kehitystutkimuksen maisteriohjelmat. 

Tutustu YFI-laitoksen oppiaineisiin

Maisteriohjelmat