25.12.2016

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus on rakennettu oppiainetta peruskouluissa ja lukioissa opettavien koulutukseen. Elämänkatsomustietoa suositellaan sivuaineeksi erityisesti opettajanpätevyyden hankkiville opiskelijoille. Yhdistettyinä opettajan pedagogisiin opintoihin elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus vastaa yhdessä edeltävien opintojen kanssa maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen perus- ja aineopintoja elämänkatsomustiedossa.

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija tuntee kouluissa opetettavan elämänkatsomustieto-oppiaineen tieteelliset, ennen kaikkea filosofiset perusteet. Hän osaa tarkastella elämänkatsomuksellisia peruskysymyksiä ja ongelmia erityisesti filosofian, uskontotieteen, -psykologian ja antropologian tarjoamien näkökulmien avulla. Hän osaa myös tunnistaa elämänkatsomustiedon didaktiset erityispiirteet sekä soveltaa niihin soveltuvia pedagogisia ratkaisuja omassa opetustyössään.

Vastuuyksikkö: filosofia

Opintokokonaisuudesta vastaava tentaattori: Olli-Pekka Moisio

  • Elämänkatsomustiedon opetusohjelma
  • Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma

Ennen elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden suorittamista edellytetään edeltäviä opintoja, jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP140 Filosofian johdanto 5 op. Lisäksi suoritetaan YFIY100 Tieteen teoria 5 op    
  • Etiikan opintokokonaisuus 25 op, jonka lisäksi YFIP140 Filosofian johdanto 5 op ja YFIY100 Tieteen teoria 5 op    
  • Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP100 Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille 5 op ja YFIP140 Filosofian johdanto 5 op    
  • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP100 Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille 5 op. Lisäksi suoritetaan YFIP140 Filosofian johdanto 5 op.    
  • Filosofian perusopinnot 25 op    
  • Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op    
    Huom. Jos edeltävinä opintoina on tehty elämänkatsomustiedon perusopinnot, niin opintokokonaisuus tehdään 10 op suppeampana 35 op:n laajuisena eli kaksi seuraavaa opintojaksoa jätetään tekemättä:     EKTA100 Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena 5 op ja     EKTA140 Maailman uskonnot 5 op