25.12.2016

Etiikka

Etiikan opintokokonaisuus on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella syksystä 2013 eteenpäin opiskeltava uusi opintokokonaisuus, jossa opiskelijalle tulee ensikertaa mahdolliseksi koota itselleen laaja-alainen osaaminen etiikasta. Tilanteet, joissa eettinen näkökulma on keskeisellä sijalla päätöksenteossa lisääntyvät nykymaailmassa kun yhteiskunnat ja erilaiset sosiaaliset rakenteet monimutkaistuvat kiihtyvällä vauhdilla.

Opintokokonaisuuden sisällöt perustuvat viimeaikaisimpaan tutkimukseen sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen osaamisen ydinalueisiin. Erilaisten opiskelumuotojen avulla opiskelija perehtyy etiikan haasteisiin sekä perinteisen filosofisen etiikan että erityisiin aihealueisiin liittyvän etiikan osa-alueilla. Hän saa välineitä vastatakseen työelämän osaamistarpeisiin.

Opintokokonaisuus sopii eri alojen opiskelijoille tai työelämässä jo toimiville henkilöille, jotka haluavat eettisiä valmiuksia miltei mihin tahansa työtehtävään, mutta erityisesti niihin työtehtäviin, joissa he joutuvat tekemään monimutkaisia ratkaisuja. Opintokokonaisuuden laajuus on 25–40 op, ja siihen sisältyy yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineiden tuottamia opintojaksoja.

Etiikan opintokokonaisuus on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista.

Vastuuyksikkö: filosofia

Opintokokonaisuudesta vastaava tentaattori: Miira Tuominen

  • Etiikan opintokokonaisuuden opetussuunnitelma
  • Etiikan opetusohjelma