12.06.2017

Filosofian ja politiikan teorian klassikot

Filosofian ja politiikan teorian klassikot on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella opiskeltava opintokokonaisuus, jossa opiskelija voi hankkia itselleen laaja-alaisen osaamisen filosofian, politiikan tutkimuksen, yhteiskuntatieteen ja sukupuolen tutkimuksen teoriahistoriasta. Filosofian ja yhteiskuntatieteiden teoriahistorian ymmärtäminen on olennaista alan tutkijoille, mutta klassikko-opinnot toimivat myös yleissivistävänä kurssina eurooppalaisen, aasialaisen ja Lähi-idän ajatteluperinteistä kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden sisällöt perustuvat viimeaikaisimpaan tutkimukseen sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen osaamisen ydinalueisiin. Erilaisten opiskelumuotojen avulla opiskelija perehtyy antiikin, keski-ajan, varhaismodernin, modernin ja jälkimodernin ajan keskeisiin yhteiskuntateorioihin. Tämän lisäksi opintokokonaisuuden valinnaiset opintojaksot mahdollistavat painottumisen opiskelijaa kiinnostaviin tutkimussuuntiin ja antavat edellytyksiä korkeatasoisen tutkimuksen tekemiseen.

Opintokokonaisuus sopii eri alojen opiskelijoille tai työelämässä jo toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää filosofiseen ja poliittiseen ajatteluperinteeseen liittyvää tietämystään. Opinnot sopivat erityisen hyvin yhteiskuntatieteellisen tutkijan uralle aikoville, sekä filosofian, historian, elämänkatsomustiedon ja yhteiskuntaopin opettajille.

Opintokokonaisuuden laajuus on 25–50 op ja siihen sisältyy yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineiden tuottamia opintojaksoja. Filosofian ja politiikan teorian klassikot -opintokokonaisuus on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista.

Vastuuyksiköt: filosofia ja valtio-oppi

Opintokokonaisuudesta vastaava tentaattori: Olli-Pekka Moisio

  • Filosofian ja politiikan teorian klassikot, opetussuunnitelma
  • Filosofian ja politiikan teorian klassikot, opetusohjelma