12.06.2017

Ikäkausien ja elämänkulun tutkimus

Ikä ja elämänvaiheet ovat keskeinen kohde sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Ikä on olennainen muuttuja kategorisoitaessa ihmisiä esimerkiksi suhteessa yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin. Eri ikävaiheilla on toisistaan poikkeavia merkityksiä; ei ole sama asia olla lapsi tai vanhus. Entä mitä tarkoitetaan nuoruudella? Mitä eri ikävaiheet tai elämänkulun asemat tarkoittavat yksilön elämän tasolla? Miten ikä vaiheistaa ja rytmittää elämänkulkua ja miten toisaalta ikä merkityksellistyy ja elämänkulku rytmittyy nyky-yhteiskunnassa? Millaisia kulttuurisia maailmoja ikävaiheiden ympärille kytkeytyy?

Ikääntyminen, eri-ikäisten asema ja merkitys yhteiskunnassa ovat ajankohtaisia sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Näihin teemoihin perehdytetään ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opintokokonaisuudessa. Opintokokonaisuus koostuu sosiologian ja psykologian sisällöistä ja ne muodostavat yhdessä perustiedot iän ja elämänkulun problematiikasta. Opintokokonaisuus syventää opiskelijan valmiuksia niin teoreettisen kuin käytännöllisenkin tiedon soveltamiseen tutkimuksessa ja työelämän eri aloilla.

 Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opintokokonaisuuden laajuus on 25-30 op. Opiskelija suorittaa pakollisena opintojakson SOSA406 (5 op). Muut opintojaksot voi valita, mutta opintokokonaisuuden vähimmäispistemäärän tulee täyttyä, jotta opintokokonaisuudesta saa merkinnän. Opintokokonaisuus on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja siihen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista. Myös kaikkia yksittäisiä jaksoja voi suorittaa vapaasti.

Vastuuyksikkö: sosiologia

Opintokokonaisuudesta vastaava tentaattori: Minna Ylilahti

  • Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opetussuunnitelma
  • Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opetusohjelma