Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma on ainoa alallaan Suomessa. Se on yhteiskuntatieteellisesti painottunut monitieteinen ohjelma, joka antaa tieteelliset perustiedot kansalaisyhteiskunnasta, sen moninaisista organisaatioista ja kansalaistoiminnan käytännöistä. Maisteriohjelma on kaksiportaisen tutkintorakenteen mukainen ja siitä valmistutaan yhteiskuntatieteiden, liikuntatieteiden tai filosofian maistereiksi. 

Kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaistoimintaan liittyvällä opetuksella ja tutkimuksella on Jyväskylän yliopistossa pitkät perinteet. Maisteriohjelmalla ja Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on myös laajaa opetus- ja tutkimusyhteistyötä. Laitos kuuluu muun muassa kansainvälisiin kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja yhteistyöverkostoihin kuten Nordic Network of Civil Society Research verkostoon.