12.10.2017

Kehitystutkimus

Kehitystutkimus (myös kehitysmaatutkimus) on monitieteinen tutkimusala, jossa tarkastelun keskiössä ovat erilaiset kehityskysymykset sekä kehitykseen liittyvät haasteet. Ongelmalähtöisenä tieteenalana se pyrkii sekä löytämään selityksiä äärimmäisen köyhyyden kaltaisille ”kehitysongelmille” että tutkimaan itse kehityksen merkitystä. Kehitystutkimus yhdistelee eri tieteenalojen teorioita. Erityisesti siinä korostuvat poliittisen talouden, antropologian ja sosiologian välineet. Kehitystutkimus valmentaa opiskelijoita sekä yleisesti yhteiskunnallisen kehityksen asiantuntijoiksi että erityisesti kehitysyhteistyön hallinnointitehtäviin.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kehitystutkimuksen maisteriohjelma Masters' Programme in Development and International Co-operation on kaksivuotinen, englanninkielinen ohjelma, jossa korostuvat kansainväliset kehitystavoitteet. Lähestymistapa on monitieteinen. Ohjelma rakentuu kasvatustieteisiin, ympäristötieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin tehtävistä pääaineopinnoista sekä yhteisistä kehitystutkimuksen opinnoista. Valtaosa opiskelijoista on kansainvälisiä.

Kehitystutkimuksen henkilökunta