19.11.2015

Oletko opiskellut musiikkiopistossa? Vastaa kyselyyn!

Musiikkiopisto: pakko-Bachia, paniikkikohtauksia, elämän parasta aikaa?

Opiskeletko tai oletko opiskellut suomalaisessa musiikkiopistossa vuosien 1995–2015 aikana? Kerään väitöskirjaani varten tutkimusaineistoa nuorten ja nuorten aikuisten musiikkiopistokokemuksista.

Osa musiikkiopiston oppilaista päätyy musiikin ammattilaisiksi, osa lopettaa musiikin opiskelun teini-iässä eikä suostu koskemaan instrumenttiinsa vuosiin, jos koskaan. Mitä musiikkiopistoaikana tapahtuu? Murrosikä ei yksinään tunnu riittävän selittäväksi tekijäksi, sillä se ei karkota kaikkia muusikonalkuja. Mitkä asiat vaikuttivat siihen, miten juuri sinun musiikkiharrastuksellesi kävi?

Tutkin musiikkiopiston sisäisiä ulossulkemisen ja mukaan ottamisen tapoja.  Kaipaan aineistooni kuvauksia sekä mukavista että ikävistä musiikkiopistokokemuksista. Voit kirjoittaa esimerkiksi seuraavista teemoista:

Mitkä musiikkiopiston käytännöt ja musiikin opiskelun muodot motivoivat jatkamaan harrastuksen parissa? Entä vaikuttivatko jotkin käytännöt tai opiskelutavat harjoittelumotivaatioon kielteisesti?

Millainen käsitys sinulle muodostui omasta muusikkoudestasi musiikkiopintojen aikana?

Musiikkiopistoissa oppilaita voidaan kannustaa etenemään musiikkiopinnoissa monin eri tavoin. Edistyneimpiä oppilaita voidaan palkita esimerkiksi stipendeillä, esiintymismahdollisuuksilla, pidennetyillä oppitunneilla, ulkopuolisten opettajien järjestämillä mestarikursseilla… Käytettiinkö omassa musiikkiopistossasi tämänkaltaisia tai muita kannustuskeinoja? Miten koit nämä käytännöt, pääsitkö osalliseksi niistä vai jäitkö niiden ulkopuolelle?

Oliko oman musiikkiopistosi oppilaiden kesken kilpailua tai keskinäistä (ääneen lausuttua tai hiljaista) vertailua? Mikä oli opettajien osuus musiikkiopiston ilmapiirin luomisessa, olivatko he tietoisia mahdollisesta kilpailusta? Koitko, että motivaatiosi, ahkeruutesi ja lahjakkuutesi tulivat tunnistetuiksi ja pääsit etenemään musiikkiopinnoissasi toivomallasi tavalla?

Musiikkiopistoihin päästään pääsykokeiden kautta. Musiikkiopistoon päässeet siis ovat ylittäneet yhden ulossuljetuksi tulemisen mahdollisuuden ja heidät on otettu mukaan osaksi musiikkiopistoyhteisöä. Jatkuuko mukaan otetuksi tulemisen kokemus läpi musiikkiopistovuosien? Millaiset tilanteet ja tapahtumat muokkaavat tätä kokemusta?

Kirjoita kokemuksistasi vapaasti. Kirjoitus voi olla lyhyt kuvaus yksittäisestä musiikkiopintoihin liittyvästä tilanteesta tai sattumuksesta tai se voi olla laajempi omaa elämää ja musiikkiharrastusta ja -opintoja kartoittava teksti. Pyydän kaikkia kirjoittajia täyttämään myös esitietolomakkeen, jossa selvitetään tutkimukselle tärkeitä taustatietoja. Kirjoituksen voi palauttaa esitietolomakkeen liitteenä tai vaihtoehtoisesti kokemuksistaan voi kirjoittaa myös lomakkeen kirjoitustilaan.

Voit halutessasi jättää esitietolomakkeeseen yhteystietosi. Yhteystietonsa jättäneiden kirjoittajien kesken arvotaan kirjoituspalkintona 15 elokuvalippua.

Kyselyyn