11.10.2013

GUBERNA

Kulttuuripolitiikan ainejärjestö Guberna sai alkunsa Cultural Management -ohjelman opiskelijoiden järjestönä, ja periytyi kulttuuripolitiikan opiskelijoille, kun Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma käynnistyi vuonna 2000.

Guberna ry on kulttuuripolitiikan maisteriohjelman opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö. Gubernan ydintoimintaa ovat kulttuurialan työelämä-ekskursiot sekä yhteydenpito maisteriohjelman henkilökunnan suuntaan. Yhteistyö ohjelman puitteissa tarkoittaa käytännössä sitä, että gubernalaiset pääsevät osallistumaan koulutusohjelman ja sen opetuksen kehittämiseen.

Guberna vierailulla Opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Lisäksi Guberna kokoontuu muun yhteistoiminnan ja mukavan ajanvieton merkeissä.

Gubernalaiset tavoittaa sähköpostilistan kautta: guberna@lists.jyu.fi. Uusien opiskelijoiden kannattaa liittyä sähköpostilistalle saadakseen tietoa maisteriohjelmaan ja opiskeluun liittyvistä asioista.

Lisäksi kaikki kulttuuripolitiikan opiskelijat ovat tervetulleita Gubernan viralliseen Facebook-ryhmään.

Huom. Facebook-ryhmä on tarkoitettu myös kansainvälisen maisteriohjelman, Master's Degree Programme in Cultural Policy opiskelijoille.

Gubernan kotisivu on osoitteessa: http://guberna.wordpress.com/.

GUBERNA esittäytyy syyskuun tiedotustilaisuudessa, joka järjestetään uusille ja vanhoille opiskelijoille.