28.11.2012

Kulttuuripolitiikan tohtoriseminaarin ohjelma

Jyväskylän yliopisto/Prof. Anita Kangas

LUKUVUOSI 2012-2013

Syksyn ensimmäinen kokoontuminen 28.9.2012 klo 13 salissa Y33 134.

LUKUVUOSI 2011-2012

Syksy 2011

23.9., 21.10., 11.11., 16.12.2011 klo 12-16, sali Y33 134,  4 h/kerta

Kevät 2012

16.3., 26.4. (klo 10-15 sali Y33 135), 11.5.2012 klo 12-16, sali Y33 134

Ilmoittautuminen viimeistään 1.9.2011 mennessä

LUKUVUOSI 2010-2011

KEVÄT 2011 - SPRING 2011

Kevään ohjelma varmistuu helmikuussa.

The Spring 2011 programme will be confirmed in February.

Thu 24.3.
SOVAKO "winter school", Tampere. Follow the programme updates from SOVAKO's pages.

Fri 25.3.- Sat 26.3.
Annual Conference of Finnish Sociological Association, Tampere


SYKSY 2010 - AUTUMN 2010

Mon 8.11. at 13.15- (MaB320)
Sezgin Boynik: Cultural Politics of Black Wave in Yugoslavia form 1963 to 1972.

 

LUKUVUOSI 2009-2010

KEVÄT 2010 - SPRING 2010

Mon 25.1. at 13.00- (MaB305)
13.00-14.30 Ekaterina Timofeeva: Constructing the Illusion of Cultural Participation through Communitas of Das Man: Mediated holidays.
14.45-16.15 Sezgin Boynik: Cultural Politics of Black Wave in Yugoslavia form 1963 to 1972.

Thu 18.3.
SOVAKO "winter school", Jyväskylä.

Fri 19.3.- Sat 20.3.: Annual Conference of Finnish Sociological Association, Jyväskylä

Mon 26.4. at 11.00- (MaB 305)
11.00-12.30 Aura Seikkula
13.00-14.30 Mikko Karaiste
14.30-16.00 Ekaterina Timofeeva

Fri 21.5. at 13.00- (MaB 305)
13.00-14.00 Katri Källbacka
14.00-15.00 Terhi Aaltonen
15.00-16.00 Aura Seikkula

SYKSY 2009

Pe 2.10. klo 11.15- (MaB305)
klo 11.15-12.45 Katri Källbacka: tutkimussuunnitelma
klo 13.00-14.30 Katri Halonen: väitöskirjan yhteenvedon esittely

Pe 11.12. klo 11.15- (MaB305)
klo 11.15-12.45 Katri Källbacka
klo 13.00-14.30 Kaisu Kumpulainen
klo 14.30-16.00 Mikko Karaiste

 

LUKUVUOSI 2008-2009

KEVÄT 2009

Pe 23.1. klo 12.15-16.00
klo 12.15-13.45 (MaC102) Turo-Kimmo Lehtonen, vierailuluento, "Konstruktivismi sosiaalisen konstruktivismin jälkeen: Bruno Latourin tuotannon esittelyä."
klo 14.15-16.00 (MaB305) Mikko Karaiste: Teoreettisen viitekehyksen esittelyä (kommentoimassa Turo-Kimmo Lehtonen)

Pe 24.4. klo 10-15 (MaB305)
klo 10-12 Aura Seikkula: tutkimussuunnitelma
12-13: Lounas
klo 13-15 Terhi Aaltonen: draft of conference paper  (Artists in third age – ageism and art exhibition activity)

Pe 15.5. klo 12-16 (MaB305)
klo 12.15-13.45 Kaisu Kumpulainen: draft of conference paper
klo 14.00-15.30 Sakarias Sokka: Forging Familiar Paths? Cast of Finnish art policy.

SYKSY 2008

Ma 13.10. klo 13.15-16.00 (MaB305)
Terhi Aaltonen

Thu 6.11.-Sat 8.11.
Cultural Policy Research: Conceptual, Spatial and Temporal Approaches
Research Colloquium in Jyväskylä from 6th to 8th of November 2008:

 • Thu 6th of November
  17.30 onwards arrival to Jyväskylä
  19.00 Evening roundtables: Dinner and discussions (researchers and PhD students)
  Location: Lyhty
 • Fri 7th November
  Location: MaA 211 lecture hall
  - 9-13 First session
  : Rational(ity) and Cultural Policy
  Olafur Rastrick
  Egil Björnsen
  Anders Frenander
  Commentators:
  Miikka Pyykkönen
  Ulla-Maija Matikainen
  Laëtitia Kyluk
  - 14-16.30 Second session: Institutions, Institutionalism and Cultural Policy
  Geir Vestheim
  Peter Duelund
  Anita Kangas
  Commentators:
  Sakarias Sokka
  Jarmo Mäkinen
  Pasi Saukkonen
  - 17-20 Third session: Space/Sphere and Cultural Policy
  Jenny Johannisson
  Esa Pirnes
  Commentators:
  Pasi Saukkonen
  Katriina Soini
  Marja Widenius
 • Sat 8th of November
  Location: MaA 211 lecture hall
  - 9-12 Fourth session: Art and Cultural Policy
  Per Mangset
  Commentators:
  Jyrki Hirvensalo
  Sari Karttunen

Ma 15.12. klo 13.15-16.00 (MaB305)
Mikko Karaiste: Teoreettisen viitekehyksen (ANT) esittelyä
HUOM!: Siirretty tammikuulle (23.1.2009)

 

LUKUVUOSI 2007-2008

KEVÄT 2008

Ma 28.1. klo 13.15-16.00 (MaB 305)
Ekaterina Timofeeva: Article draft

Ma 19.5. klo 12.15-17.00 (MaB 305)
Katri Halonen: Artikkelikäsikirjoitus
Marja Widenius: Alustavia analyysituloksia
Jyrki Hirvensalo: tutkimussuunnitelma

SYKSY 2007

Ma 22.10. klo 11.15-16.00 (MaB 305)
klo 11.15-12.45 Konferenssipaperin kirjoittaminen (yliassistentti Pirjo Nikander [in English])
klo 13-14 Katri Halonen: Kulttuurituottaja ja työsopimuskäytännöt
klo 14-15 Laëtitia Kulyk: English in Feature Films - Relevance of a non-National Language as a Key to Success and Distribution
Klo 15-16 Marja Widenius: tutkimussuunnitelma

LISÄKSI klo 16-19.30 (MaB 102) sosiaalitieteiden yhteinen jatkokoulutusseminaari:
Artikkelin kirjoittaminen (prof. Jouko Nätti)
Monografian kirjoittaminen (kustannuspäällikö Tuomas Seppä)

Ma 17.12. klo 13.15-17.00 (MaB 305)
Marja Widenius
Katri Halonen: väitöskirjan yhteenveto-osan käsittelyä
Ekaterina Timofeeva: "Representation of Swedishness in the Sicilian newspapers: Santa Lucia's holiday."


LUKUVUOSI 2006-2007

KEVÄT 2007

Ma 12.2. klo 13.15-16.00 (MaB305)
Kevään ensimmäinen istunto

Ma 7.5.-Ti 8.5. (Ag C301)
Maanantai
klo 10.15-12.00 Sakarias Sokka (paikalla myös prof. Martti Siisiäinen)
klo 12.00-13.00 Lounas
klo 13.00-15.00 Katri Halonen
klo 15.15-16.30 Anni Joela
Tiistai
klo 9.15-11.30 Vierailuluento, Anni Räsänen (lehtori, kielikeskus): Kuinka kirjoitan tieteellisen artikkelin (luento on englanninkielinen)
klo 11.30-12.15 Lounas
klo 12.15-13.30 Kaisu Kumpulainen
klo 13.30-15.00 Ekaterina Timofeeva
klo 15.15-17.00 Laëtitia Kulyk

SYKSY 2006

Ma 25.9. klo 13.15-15.30 (MaB305)
klo 13.15-13.30
Syksyn ohjelma
klo 13.30-15.30
Terhi Aaltonen: Luovuus ja kuvataiteilijoiden ikääntyminen.

Ma 6.11. klo 13.15-15.30 (MaB305)
Katri Halonen: Kulttuurituottajan työuran ensimetrit.

Ma 4.12. klo 13.15-16.30 (MaB305)
klo 13.15-14.45
Inga Kalvina: Personal Benefits of Participation in the Amateur Arts.
klo 15.00-16.30
Kaisu Kumpulainen: tutkimussuunnitelma.
Anni Joela: tutkimussuunnitelma.


LUKUVUOSI 2005-2006

KEVÄT 2006

Ma 6.2. klo 13.15-14.45 (MaB305)
Miikka Pyykkönen: Väitöskirjan keskeiset käsitteet

Ma 20.3. klo 12.15-16.00 (AgC 233.1)
LUENTO
Pasi Saukkonen (VTT): 1) Liberaalit monikulttuurisuusteoriat ja niiden vastustajat; 2) Kansallisen edistämisestä monimuotoisuuden hallintaan: Suomen, Belgian ja Alankomaiden kulttuuripolitiikat vertailussa.

Ma 3.4. klo 13.15-16.30 (MaB305)
Katri Halonen: Kulttuurituottajien koulutus

Ma 24.4. klo 13.15-16.30 (MaB305)
Kaisu Kumpulainen: tutkimussuunnitelma
Sakarias Sokka: tutkimussuunnitelma

Ma 22.5. klo 12.15-15.00 (MaB305)
Ulla-Maija Matikainen: tutkimussuunnitelma
Esa Pirnes: Kulttuuripolitiikkaa vai kulttuurin politiikkaa?
Klo 15.00-16.00 (MaB 133):
Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen
(Jouko Nätti ja Kimmo Jokinen)

SYKSY 2005

Ma 17.10. klo 13.15-16 (MaB305)
klo 13.15-14.45 YTT Jouni Vauhkonen luennoi retorisesta tutkimusotteesta
klo 14.45-15.15 kahvitauko
klo 15.15-16.00 YTT Jouni Vauhkonen jatkaa teemasta

Ma 7.11. klo 13.15-15 (MaB305)
klo 13.15-14.45 Terhi Aaltonen: Taiteilijat ja ikääntyminen

Ma 21.11. klo 13.15-15 (MaB305)
klo 13.15-15 Sanna Rekola: Kulttuuripolitiikka ja kestävä kehitys

Ma 12.12. klo 13.15- (MaB305)
klo 13.15-14.45 Miikka Pyykkönen: Maahanmuuttajien yhdistysten erityispiirteet & noin klo 15 alkaen pikkujoulut ravintola Blomstedtissa

 

LUKUVUOSI 2004-2005

KEVÄT 2005

Ma 24.1. klo 11-16 (Ag C133.1) Workshop II
klo 11.00-12.30 Terhi Aaltonen: Taitelijat ja ikääntyminen
klo 12.30-13.15 lounastauko
klo 13.15-14.45 Anni Joela: Nuoret, kulttuuriharrastus ja koettu terveys

Ma 21.2. klo 12-15 (Ag. C134.1) Workshop III
klo 12.00-13.30 Katri Halonen: Kvalifikaatiot ja kulttuurituottajien koulutus
klo 13.45-15.15 Mirja Liikkanen: Vapaa-aika muutoksessa

Ma 21.3. klo 12-18 (klo 12-16 salissa MaB 305 ja klo 16-18 salissa MaA 211) Workshop IV
klo 12.15-13.45 Sakarias Sokka: tutkimussuunnitelma
klo 13.45-14.00 tauko
klo 14.00-15.30 Katri Halonen: "Kulttuurisihteereistä tuottajia titteleitä muuttamalla?"
klo 15.30-16.00 kahvitauko
klo 16.00-18.00 Douglas Kellner (University of California): "Media spectacle, the culture industries and crisis of democracy in the 2004 US prisedential election".

Ma 16.5. klo 13-17 (MaB 123) Workshop V
klo 13.00-14.30 Tarja Koskela: Taidemielessä - taidetoiminnan muotoja erilaisissa hoitoyhteisöissä (tutkimussuunnitelma)
klo 14.30-15.00 kahvitauko
klo 15.00-16.30 Sanna Rekola: Kulttuuripolitiikka ja kestävä kehitys

SYKSY 2004

To 23.9. klo 9-10.30 (MaB 305) luento
Professor Rien T. Segers (Gronningen University) pitää luennon: "The inevitable dominance of culture (in the sense of mental programming) and cultural identity in the 21st century"
klo 10.45-12.00 (MaB 305) seminaariesitys
Miikka Pyykkönen: "Empowering Governance" (kommentaattori: prof. Rien T. Segers)

Tue 7.12 at 12-16 (Ag C231.1) Workshop I (in English)
Laëtitia Kulyk: Film Policy in Nordic Countries
Inga Kalvina: Cultural Participation in Latvia and Finland - a comparative outline.


 • Laitoksen jatko-opinnot -sivuilta löytyy tietoa YFIn tarjoamasta yhteisestä jatko-opetuksesta sekä laitoksen eri oppiaineiden jatko-opetuksesta.