12.03.2013

Opiskelijavalintaan liittyviä kysymyksiä

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma: usein kysyttyjä kysymyksiä

Olen suorittanut reilut 140 opintopistettä oman pääaineeni ja eri sivuaineiden opintoja. Voinko hakea maisteriohjelmaan, vaikka minulla ei ole vielä kandidaatintutkintoa?


Vastaus:
Kyllä voit. Maisteriohjelma on tarkoitettu kandidaatin tutkinnon (180 op) tai sitä vastaavan opintomäärän suorittaneille. Hakijan ei siis ole välttämättä tarvinnut vielä hakuajan umpeutuessa valmistua kandidaatiksi tullakseen valituksi.

Opiskelijavalinta perustuu kuitenkin opintojen määrään ja laatuun. Mitä enemmän sinulla on suoritettuja opintopisteitä, sitä paremmat mahdollisuudet on päästä opiskelijaksi. Opintojen aloitusajankohtaan mennessä valmiin kandidaatin tutkinnon tai siihen verrannollisen opintomäärän lisäksi olennaista on etenkin haettuun pääaineeseen suoritettujen tai niitä korvaaviksi hyväksyttävien opintojen määrä.

 

Mitä hakukriteerien ”yhteiskuntatieteellisillä opinnoilla” tarkoitetaan?

Vastaus: Yhteiskuntatieteitä ovat Jyväskylän yliopistossa opiskeltavat sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, valtio-oppi, filosofia tai joku vastaava lähitiede. Jos sinulla on kandidaatin tutkinto esimerkiksi sosiaalipsykologiasta, voit hakiessasi merkitä pääainetoiveeksi joko sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan riippuen siitä, kuinka opintosi ovat painottuneet. Samalla tavalla hallintotieteitä opiskelleet voivat hakea joko valtio-oppiin tai yhteiskuntapolitiikkaan.

 

Jos haen maisteriohjelmaanne ja tulen valituksi, mihin minut valitaan? Miten pääaine määräytyy? Voiko sitä esimerkiksi vaihtaa yhteiskuntatieteiden sisällä? Miksi minä valmistun? Entä mihin teen graduni?

Vastaus: Sinut valitaan Jyväskylän yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan, pääaineenasi jokin ohjelmassa mahdollinen pääaine (filosofia, sosiologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka). Pääaine määräytyy yleensä sen mukaan, mistä sinulla on kandidaatintutkinto tai joko aiemman tutkinnon osana tai sen lisäksi suoritettuna aineopinnot tai niitä vastaava opintomäärä. Tämä on järkevää myös opintojesi etenemisen kannalta.

Pääaineen vaihtaminen voi olla perusteltua ja mahdollista esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa haluaisit vaihtaa pääaineeksesi vaikkapa sosiologian ja olet jo tehnyt siitä aineopinnot (cum lauden).

Valmistut valitun pääaineesi mukaisesti Jyväskylän ylipistosta  yhteiskuntatieteiden maisteriksi, erikoistumisalueenasi kulttuuripolitiikka. Maisterintutkinto antaa sinulle jatkokoulutuskelpoisuuden yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Pro gradu- tutkielma tehdään aina omaan pääaineeseen, mutta kulttuuripolitiikkaan liittyvästä aiheesta. Kyseessä ei ole siis kahden pääaineen yhteiseen graduun verrattava opinnäyte. Pro gradun laajuus maisteriohjelmassa on 40 op.


Millaiset mahdollisuudet minulla on etäopiskeluun maisteriohjelmassanne?

Vastaus: Yritämme järjestää opinnot niin, että niiden suorittaminen ei edellytä vakinaista asumista Jyväskylässä. Suuri osa kaikille opiskelijoille pakollisista opinnoista järjestetään ensimmäisen vuoden aikana, jolloin joudut olemaan paikalla Jyväskylässä useammin kuin toisena opiskeluvuotenasi. Toisena vuonna voit keskittyä pro gradun tekemiseen, oman pääaineesi syventäviin opintoihin ja kulttuuripolitiikan valinnaisiin opintoihin helpommin vaikkapa omalla kotipaikkakunnallasi.

Pyrimme järjestämään opintoja tiukkoina periodeina. Opetuksesta järjestetään myös etätyöskentelyn mahdollistavissa muodoissa.


Voiko kulttuuripolitiikan opintoja opiskella sivuaineena (esim. JOO- sopimuksen kautta)?

Vastaus: Valitettavasti ei voi. Opinnot on tarkoitettu vain maisteriohjelmassa opiskeleville.