19.06.2017

Harjoittelu

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelmassa käytännön harjoittelu sisältyy opintojaksoihin YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op) ja YFI801 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä täydentävä suoritus (5 op), jotka ovat yksi vaihtoehto valinnaisina suoritettavista opintojaksoista. Katso lisätietoja laitoksen harjoitteluohjeista. Harjoittelun suorittaminen on suositeltavaa, koska koulutusohjelman saamien kokemusten mukaan harjoittelukokemus tukee ratkaisevasti ensimmäisen työpaikan hankinnassa. Harjoittelun aikana työelämään solmimasi kontaktit ovat ensiarvoisen tärkeitä. Usein harjoittelua on seurannut pysyvä/määräaikainen työpaikka. Harjoittelu suoritetaan opintojen loppuvaiheessa.

Harjoittelun tulisi tukea opintoja ja kehittää opiskelijan käytännön taitoja, minkä vuoksi sen on oltava mahdollisimman haasteellinen. Valitse harjoittelupaikkasi harkiten. Olisi mielekästä pohtia, minkä tyyppistä työkokemusta tarvitset tulevaa työuraasi ajatellen. Harjoittelupaikan halu osallistua ja panostaa harjoitteluun on merkki siitä, että työpanoksesi otetaan vakavasti. Harjoittelu tulee hyväksyttää ennen harjoittelupaikkaan hakemista (ks. opiskelijan ohje)

Voit hankkia harjoittelupaikan myös ulkomailta, mikä on erittäin suositeltavaa. Harjoittelupaikan hankkiminen vaatii omatoimisuutta. Ulkomaiseen harjoitteluun voi myös saada erilaisia, lähinnä matkakuluja korvaavia tukia ja apurahoja, sekä mahdollisesti palkkatukea. Kansainvälisestä harjoittelusta saat lisätietoa täältä.

Olipa harjoittelupaikkasi mikä tahansa, niin kaikkialla monipuolinen kielitaito on eduksi, samoin kommunikaatiotaidot ja kyky tiiviiseen ryhmätyöskentelyyn. Harjoittelussa vastaat työstäsi työnantajallesi, jonka velvollisuus on järjestää sinulle työnohjaaja neuvomaan sinua tulevissa työtehtävissäsi. Saat varautua tiiviiseen tempoon, mutta aktiivinen ote ja kiinnostus työtä kohtaan auttavat sinua eteenpäin. Harjoittelujaksosi tulee siis olemaan antoisaa ja kokemusta kartuttavaa mutta myös vaativaa työtä.

Opiskelijan ohje harjoittelun käytänteistä YFI-laitoksella