26.06.2015

Harjoittelu (uusi sivu 2015)

(KUVA)

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelmassa käytännön harjoittelu sisältyy opintojaksoihin YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op) ja YFI801 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä täydentävä suoritus (5 op), jotka ovat yksi vaihtoehto valinnaisina suoritettavista opintojaksoista. Harjoittelu suoritetaan opintojen loppuvaiheessa.

Harjoittelun suorittaminen on suositeltavaa, koska koulutusohjelman saamien kokemusten mukaan harjoittelukokemus tukee ratkaisevasti ensimmäisen työpaikan hankinnassa. Harjoittelun aikana työelämään solmimasi kontaktit ovat ensiarvoisen tärkeitä. Usein harjoittelua on seurannut pysyvä / määräaikainen työpaikka.

Harjoittelupaikan hankkiminen vaatii omatoimisuutta. Harjoittelun tulisi tukea opintoja ja kehittää opiskelijan käytännön taitoja, minkä vuoksi sen on oltava mahdollisimman haasteellinen. Valitse harjoittelupaikkasi harkiten. Olisi mielekästä pohtia, minkä tyyppistä työkokemusta tarvitset tulevaa työuraasi ajatellen. Harjoittelupaikan halu osallistua ja panostaa harjoitteluun on merkki siitä, että työpanoksesi otetaan vakavasti.

Voit hankkia harjoittelupaikan myös ulkomailta, mikä on erittäin suositeltavaa. Ulkomaiseen harjoitteluun voi myös saada erilaisia, lähinnä matkakuluja korvaavia tukia ja apurahoja, sekä mahdollisesti palkkatukea. Ohjelman harjoitusvastaava hyväksyy harjoittelupaikan.

Olipa harjoittelupaikkasi mikä tahansa, niin kaikkialla monipuolinen kielitaito on eduksi, samoin kommunikaatiotaidot ja kyky tiiviiseen ryhmätyöskentelyyn. Harjoittelussa vastaat työstäsi työnantajallesi, jonka velvollisuus on järjestää sinulle työnohjaaja neuvomaan sinua tulevissa työtehtävissäsi. Saat varautua tiiviiseen tempoon, mutta aktiivinen ote ja kiinnostus työtä kohtaan auttavat sinua eteenpäin. Harjoittelujaksosi tulee siis olemaan antoisaa ja kokemusta kartuttavaa mutta myös vaativaa työtä.

Aikaisempia harjoittelupaikkoja

Esimerkkejä kulttuuripolitiikan opiskelijoiden aikaisemmista harjoittelupaikoista:

 • CNN World Report, USA
 • Helsinki 2000-projekti, Helsingin kulttuurikaupunkisäätiö
 • Morogoro Environmental Conservation Organisation, Morogoro, Tanzania
 • Komische Oper, Berlin, Saksa
 • Tampereen Teatterikesä
 • Suomen suurlähetystö, Meksiko
 • Bayerische Staatoper München, Saksa
 • Jyväskylä Summer Jazz
 • Opetusministeriö, Taide- ja kulttuuriperintöyksikkö
 • The Museum of Modern Art, New York, USA
 • Nykytaiteen Museo, viestintä, Helsinki
 • Hamburg Short Film Agency, Hamburg
 • Kilkenny Arts Festival, Irlanti
 • Suomen suurlähetystö, Pariisi, Ranska
 • The South Finlands EU-office, Brysseli
 • Opetusministeriö
 • Pori Jazz
 • Valtion taidemuseo
 • Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE
 • Finnnish Fund for Art Exhange, FRAME

Eri tapoja hakea kulttuuripolitiikan alan harjoittelupaikkaa

 • Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. Tämä on yleisin tapa hankkia harjoittelupaikka.
 • Maisteriohjelman laajoja kotimaisia ja ulkomaisia verkostoja voi hyödyntää harjoittelupaikkaa etsiessä, ja lisätietoja ja vinkkejä mahdollisista ja jo luoduista yhteyksistä on tarjolla.
 • Laitokselle tarjotaan joka kevätlukukausi valtion hallinnonaloihin liittyviä kotimaahan ja ulkomaille sijoittuvia harjoittelupaikkoja. Harjoittelupaikoista ilmoitetaan vuodenvaihteessa MaB-rakennuksen kolmannen kerroksen yliopistoharjoittelua koskevalla ilmoitustaululla. Suurimpaa osaa näistä paikoista tarjotaan myös muille yliopistoille, joten niistä on kova kilpailu.
 • Yliopistolla on keväisin tarjolla omia harjoittelupaikkoja. Myös kulttuuripolitiikassa voidaan tarvita harjoittelijaa. Näistä paikoista ilmoitetaan eri ilmoitustauluilla ja niistä voi kysellä esim. yksiköiden johtajilta.
 • Myös CIMOn kautta kannattaa hakea harjoittelupaikkoja, jos on kiinnostunut harjoittelusta ulkomailla. CIMOn välittämiä paikkoja laitetaan hakuun alkukeväästä ja alkusyksystä CIMOn sivuilla. Helmikuussa loppuu haku ala- ja maakohtaiseen harjoitteluun (tällöin ei haeta tiettyä paikkaa, vaan alan ja maan mukaan) ja lokakuussa paikkakohtaiseen. Paikkakohtaisia harjottelupaikkoja on esimerkiksi Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteissa, Suomen ulkomaanedustustoissa, suomen kielen lehtoraateissa, vientikeskuksissa ja kauppakamaressa.
 • AIESEC-kehitysyhteistyövaihto: AIESECin ohjelmassa voi hakea työvaihtoon ympäri maailmaa. Ehtoina ohjelmaan pääsemiseen ovat tietty määrä opintopisteitä ja jo valmistuneille alle 30 vuoden ikä. Palkka kattaa osan elinkustannuksista. AIESEC:n oma ilmoitustaulu sijaitsee MaD-rakennuksen toisessa kerroksessa. Lisäksi AIESEC tiedottaa toiminnastaan joka syksy.