30.05.2012

Rahoitus

Harjoitteluun kuuluva palkka on aina neuvottelukysymys. On olemassa erilaisia tapoja järjestää harjoittelu:

  • joskus työskentely huippuyksikössä tai -laitoksessa voi olla mielekästä, vaikka palkka olisi hyvinkin pieni, tai sitä ei olisi olenkaan,
  • saadaan vähän palkkaa, joka usein joudutaan hankkimaan itse budjettiin sponsori- tms. varoin,
  • käytetään harjoittelutukea ainakin osan ajasta, tai
  • nautitaan kohtuullista palkkaa koko harjoittelun ajan.

Rahaa tuettuun harjoitteluun voi nykyisin saada julkiselle tai yksityiselle sektorille, joten työnantaja ei välttämättä joudu maksamaan koko palkkaasi. Harjoittelun rahoittamiseen on monia vaihtoehtoja. Katso pääaineestasi riippuen lisää joko YFI -laitoksen harjoittelusivuilta tai Humanistisen tiedekunnan Työelämäyhteydet sivuilta.