21.10.2005

Opiskelu

 

Opinnot kulttuuripolitiikan maisteriohjelmassa kestävät noin kaksi vuotta. Opinnot suunnitellaan huolella henkilökohtaisten HOPSien tai eHOPSien avulla. Opetuksesta vastaava henkilökunta antaa opinto-ohjausta ja lisäksi tutkijat neuvovat oman tutkimusalaansa liittyvien pro gradu -tutkielmien tekemisessä. 

Opinto-ohjaus: