21.10.2005

Essee

Essee on pienimuotoinen tutkiva ja pohtiva kirjoitelma määritellystä aihealueesta. Esseen laajuus voi vaihdella muutamasta sivusta kymmeneen sivuun, jopa enemmänkin opintojaksosta riippuen. Esseen tekemisessä tärkeää on hahmottaa selkeä kokonaiskuva kirjoitettavasta aiheesta ja pyrkiä kirjoittamaan omin sanoin näkemyksensä ja mielipiteensä asiasta. Älä referoi eli siirrä tekstiä työhösi suoraan kirjoista, vaan koeta esittää asia omin sanoin.

 

Esseelle on luontaista pohtivuus; se antaa tilaa persoonallisuudelle ja subjektiivisille äänenpainoille. Keskeinen on oma näkökulma, jossa kehitellään useita ajatuksia, yhdistellään niitä ja tehdään niistä omia päätelmiä. Essee ei kuitenkaan ole mielipidekirjoitus tai yksittäisten tuntojen kuvaus vaan siinä pohdiskellaan ja argumentoidaan eli punnitaan ja perustellaan asia. Esseen idea on: kuvaile, kehittele, pohdi, esitä omia perusteltuja näkemyksiäsi ja vertaa.

 

Esseen tehtävä on tarkastella ja arvioida kirjoja ja artikkeleita jonkun näkökulman kautta ja vertailla niitä sisällöllisesti ja metodologisesti toisiinsa. Sen tarkoituksena on analysoida faktoja ja tehdä päätelmiä sekä osoittaa aiheen tuntemus ja tekijän näkökulma aiheeseen.