15.02.2011

Laudaturseminaarit ja graduryhmät

Kulttuuripolitiikan maisteriseminaari I alkaa opintojen ensimmäisen vuoden syksyllä johdantokurssin yhteydessä. Sen aikana opiskelija valitsee pro gradu -työnsä tutkimusaiheen. Ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi tutkielman kirjoittamiseen liittyviä perusasioita. Syksyn päätteeksi opiskelijalla on valmis pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma. Ensimmäisen vuoden keväällä alkaa maisteriseminaari II. Sen aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -työtä temaattisissa pienryhmissä ohjaajan ja toisten opiskelijoiden tuella. Suurin osa humanististen pääaineiden opiskelijoista käy pienryhmäistuntojen sijaan oman pääaineensa seminaareissa saaden samanaikaisesti yksilöohjausta kulttuuripolitiikan ohjaajilta. Maisteriseminaari II tavoitteena on valmis käsikirjoitus yhdestä oman pro gradu -työn luvusta. Opiskelija esittelee sen kaikille yhteisessä seminaarissa toukokuussa. Maisteriseminaari III alkaa toisen opiskeluvuoden syksyllä. Sen aikana opiskelija työstää pienryhmissä koko pro gradun käsikirjoitusta, jonka hän esittää joulukuussa kaikille yhteisessä päätösseminaarissa. Maisteriseminaarisuoritukset arvioidaan pienryhmissä edistymisen ja yhteisiin seminaari-istuntoihin valmisteltujen töiden perusteella.