21.10.2005

Luentopäiväkirja

Luentopäiväkirja rakentuu luennoilla tehdyistä muistiinpanoista. Siinä käsitellään joko vapaamuotoisesti tai strukturoidun kaavan mukaan luennolla käsiteltyjä aiheita ja/tai kirjallisuutta sekä annetaan palautetta luennosta. Luentopäiväkirjassa selostetaan luennon olennaiset kohdat sekä analysoidaan ja kommentoidaan niitä. Ei ole kuitenkaan syytä liian laajasti toistaa luennolla sanottua, viittaus asian sisältöön riittää. On viisasta laatia luentopäiväkirjaa luentosarjan edetessä, eikä vasta sen jälkeen. Tuoreessa muistissa olevan tiedon käsitteleminen helpottaa päiväkirjan kirjoittamista.

 

Päiväkirja voi olla tiivis kommentti, siihen voi sisältyä oman oppimisprosessin tarkastelua, väitteiden problematisointia jne. Kommentit voivat olla kriittisiä, täydentäviä, hyväksyviä, pohdiskelevia tai tulkitsevia. Oheiskirjallisuutta voidaan käyttää apuna. Luentopäiväkirja vaihtelee pituudeltaan 1-2 sivun mittaisesta yhden luennon tiiviistä kommentista aina 8-15 sivun mittaiseen  laajempaan päiväkirjaan riippuen asiakokonaisuuden laajuudesta ja luentosarjan pituudesta sekä päiväkirjan luonteesta.

 

Luentopäiväkirjan tarkoituksena on harjoittaa kriittistä ajattelua. Se ei ole referaatti luennoista tai kirjoista. Se kommentoi asiakokonaisuuden keskeisiä alueita.  Luentopäiväkirja ei ole sama kuin luentomuistiinpanot, vaan se on tiivistämistä, tärkeinä pidettyjen asioiden esiin nostamista, prosessointia ja kommentointia.