13.10.2009

Luentopassi

Mikä luentopassi on?

Kulttuuripolitiikan luentopassia voit hyödyntää kulttuuripolitiikan valinnaisten opintojen kohtaan KUPS190 Kulttuuripolitiikan nykysuuntauksia (6 op). Luentopassiin voit kerätä merkintöjä esimerkiksi Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen ja Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen eri oppiaineiden kulttuuripolitiikkaan, kulttuuriin tai taiteisiin liittyviltä yksittäisiltä vierailuluennoilta ja seminaareista. Tarkista luennon tai seminaarin soveltuvuus kulttuuripolitiikan luentopassiin aina etukäteen kohdan tentaattorilta (assistentti Sakarias Sokka), joka myös tarkastaa luentopassit ja luentopäiväkirjat ja antaa sinulle tarkemmat ohjeet. Luentopassiin soveltuvista luennoista ilmoitetaan myös Kupoli-sähköpostilistan kautta.

Miten passi toimii?

Kulttuuripolitiikan luentopassia on saatavissa kulttuuripolitiikan ilmoitustaululta, MaB II krs tai voit tulostaa sen itse tästä (PDF). Keräämällä passiin merkinnän (luennoitsijan allekirjoitus) osallistumisesta viidelle eri luennolle ja kirjoittamalla luennoista luento/oppimispäiväkirjan (noin 1-2 sivua/luento), voit korvata kahden opintopisteen verran kulttuuripolitiikan opintoja. Neljän opintopisteen suoritus edellyttää vastaavasti osallistumista 10 eri luennolle tai seminaarikerralle jne. Luentopassi palautetaan kohdan tentaattorille yhdessä oppimispäiväkirjan kanssa.

Kirjoitusohjeet

Luennoista tai seminaareista kirjoitetaan luentopäiväkirjaa noin 1-2 sivua / luento. Luentopäiväkirjassa käsitellään, pohditaan ja reflektoidaan omaa oppimista ja ajatuksia suhteessa luennoilla tai seminaareissa käsiteltyihin asioihin. Kyseessä on siis eräänlainen työpäiväkirja, jossa oheismateriaalina kannattaa käyttää omaa elämänkokemusta ja omia havaintoja. Myös muu oppimismateriaali (artikkelit, tutkimukset jne.) voi tukea omaa työpäiväkirjaa. Kyseessä ei ole siis luentomuistiinpanojen "puhtaaksikirjoittaminen", vaan opittujen asioiden ja havaittujen ilmiöiden tiivistämistä, tärkeinä pidettyjen asioiden esiinnostamista, prosessointia, kehittelyä ja kriittistä kommentointia.

Oppimispäiväkirja voi olla luonteeltaan vapaamuotoinen, mutta kirjoituksen tulee kuitenkin olla jäsenneltyä ja selkeästi kirjoitettua. Käytetyt lähteet on aina mainittava!