06.09.2012

Lukupiiri

Lukupiiri voi olla opettajajohtoista tai opiskelijoiden itsensä organisoimaa toimintaa. Se on yhteisöllinen tapa suorittaa tutkintovaatimusten kirjallisuutta. Lukupiirin voi muodostaa vähintään kolme opiskelijaa, yleisesti hyvä määrä lukupiirille on 3-6 opiskelijaa. Opiskelijoiden itsenäisesti pitämässä lukupiirissä he jakavat luettavan tekstin, esimerkiksi kirjan, sopiviin, n. 20-40 sivun mittaisiin kokonaisuuksiin. Näin esimerkiksi 300 sivun mittainen kirja voidaan lukea kymmenellä kokoontumiskerralla. Kaikki lukupiiriläiset lukevat koko kirjan: jokaiseen istuntoon tulee siis lukea n. 20-40 sivua tekstiä. Tämän lisäksi jokainen osallistuja valitsee itselleen yhden tai kaksi katkelmaa tekstistä (riippuen tekstin pituudesta ja lukijoiden määrästä), jonka esittelystä (alustamisesta) hän on vastuussa muille opiskelijoille. Yleensä on hyvä valmistaa lyhyt n. 15-20 minuutin suullinen ja n. 3 liuskan kirjallinen referaatti kyseisestä katkelmasta, joka johdattaa ko. katkelman tärkeimpiin teemoihin ja kysymyksiin. Alustuksen jälkeen lukupiiriläiset keskustelevat tekstin ongelmakohdista ja teemoista. Lukupiiri voidaan suorittaa yksilöllisen oppimispäiväkirjan muodossa tai sitten yhteisenä ryhmäraporttina, jossa alustuksen kasataan yhteiseksi tiedostoksi. Alustuksia voidaan vielä kommentoida keskustelussa nousseiden aiheiden avulla.