13.10.2009

Portfolio

Portfolion tekeminen liittyy ennen kaikkea harjoitteluun, sillä se tehdään harjoitteluraporttina harjoittelun päätyttyä. Sen sisältö on suhteellisen vapaamuotoinen, ja opiskelija voi käyttää luovuuttaan ja tehdä siitä omannäköisensä. Portfoliossa tulee kuitenkin olla kuvaus projektista ja projektin etenemisprosessista.