21.10.2005

Referaatti, katsaus, tiivistelmä

Referaatti

 

Referaatilla tarkoitetaan luetun tai kuullun tekstin selostamista niin, että pohjatekstin olennainen sisältö välittyy lukijalle. Referoitaviksi sopivat parhaiten asiatekstit. Referaatti eli seloste lyhentää pohjatekstiä huomattavasti, ohjeellisesti vähintään yhteen kolmasosaan, ja säästää näin vastaanottajan aikaa. Referaatti on suorasanainen teksti, ei esimerkiksi ranskalaisin viivoin tehty luettelo. Referaatissa asiat voi kertoa omin sanoin, mutta keskeisten asiaan liittyvien käsitteiden tulee kuitenkin olla mukana. Referaatin tulee mukailla alkuperäisen tekstin painotuksia. Sen vaatimuksia ovat: tarkkuus, selkeys, kattavuus ja tiiviys. Hyvä referaatti on sellainen, että sen pystyy ymmärtämään vaikkei olisi lukenut alkuperäistä tekstiä

 

Katsaus 

 

Katsaus eroaa referaatista siinä, että katsauksessa teksti suhteutetaan myös johonkin kontekstiin, esimerkiksi kirjoittamisajankohdan keskusteluihin tai tekstissä esitettyyn kritiikkiin. Katsauksen tekeminen tuleekin kysymykseen silloin, kun kohteena on useita vertailtavia tekstejä.

 

Tiivistelmä

 

Referaatti ja tiivistelmä ovat molemmat tekstin lyhennelmiä. Selvin ero on se, että vain tiivistelmä voi joskus olla pelkkä luettelo. Tiivistelmän on lyhyt ja ytimekäs kuvaus siitä, mitä pohjateksti, esimerkiksi artikkeli tai kirja, pitää sisällään.