Tutkimus - Kulttuuripolitiikka

Kulttuuripolitiikan tutkimusalueet linkittyvät Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuksen painoaloihin, joita ovat moraalinen ja poliittinen toimijuus, kestävät sosiaaliset muutosprosessit ja muuttuva hyvinvointi.

Maisteriohjelman ja tohtorikoulutuksen opetus kytkeytyy suoraan yksikössä tehtävään teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen. Tutkijoiden ja tutkimushankkeiden aiheet liittyvät suomalaisen, eurooppalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin. Tutkimusta tehdään läheisessä yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen, sekä muiden tutkimustahojen kanssa.