20.03.2007

Kurssi jatko-opiskelijoille

                                  

 

 

MAASEUDUN KULTTUURINEN KESTÄVYYS - MONITIETEINEN TUTKIMUSHAASTE (5 op, KUPJ 603)

 

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on johdattaa maaseudun kulttuurisen kestävyyden moniulotteiseen ja -tieteiseen ongelmakenttään. Luennoilla pohditaan maaseudun kehityksestä nousevia kulttuurisen kestävyyden haasteita eri tieteenalojen sekä maaseudun resurssien ja toimijoiden näkökulmista. Luennot avaavat myös globalisaation moniulotteisia heijastumia maaseudulla tapahtuvaan muutokseen. Kurssin tavoitteena ei ole tarjota vastauksia, vaan ennen kaikkea pohtia, mikä maaseudun kulttuurisen kestävyyden kannalta on kriittistä ja tutkimuksellisesti relevanttia, ja näin avata tutkimusohjelman tavoitteita opiskelijoille.

 

Aika: 12.-13.4.2007

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi, Agora Center C 301  (= Akvaario)

Suoritustapa: osallistuminen luennoille + luentopäiväkirja (n. 15 sivua). Luentopäiväkirjat ottaa vastaan Katriina Soini. 

Ilmoittautuminen: Katriina Soini (ksoini@yfi.jyu.fi), 31.3. mennessä

 

 

Torstai 12.4.2007   

 

MAASEUTU, GLOBALISAATIO JA KESTÄVÄ KEHITYS  

 

12.00 – 13.15 Professori Anita Kangas, Jyväskylän yliopisto, kulttuuripolitiikka: Miten maaseutu, kulttuuri ja kestävä kehitys liittyvät yhteen? KULKEMAn taustat ja tavoitteet

 

13.15 – 14.30 Tutkija, FT, Olli Rosenqvist, Jyväskylän yliopisto, Chydenius Instituutti: Maaseutu määrittelyjen kohteena

 

15.00 – 16.00 Jatko-opiskelija Leena Hangasmaa, Jyväskylän yliopisto: Maaseudun ”traditio” ja ”modernit” vuoropuhelussa –etnologinen väitöskirjatutkimus suomalaisen nykymaaseudun risteävistä kulttuurisista merkityksistä. Tutkimussuunnitelman esittely.

 

16.00 – 17.15 Marja Järvelä, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikka: Globalisaatio haastaa maaseudun elinkeinot ja kulttuurisen kestävyyden 

 

17.15 -  18.30. Tutkija, FT Tiina Silvasti, Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikka: Maaseudun uudelleen määrittyvä paikka myöhäisessä modernissa – viljelijäväestö kestävyyden rajoilla?

 

 

Perjantai 13.4.2007

 

TEMAATTISIA NÄKÖKULMIA MAASEUDUN MUUTOKSEEN JA SEN TUTKIMISEEN  

 

9.00 – 10.15 Professori Paavo Pelkonen, Joensuun yliopisto, metsäntuotantotiede; Globalisaation ja energiasektorin vaikutukset metsäalalla.

 

10.15 – 11.30. Professori Olli Saastamoinen, Joensuun yliopisto, metsäekonomia: Metsäklusterin muutoksen vaikutukset taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

 

13.00 - 14.15 Professori Annika Waenerberg, Jyväskylän yliopisto, taidehistoria: Maisemakäsitykset, mielikuvat ja ideologiat taiteentutkimuksessa

 

14.15 – 15.30  Professori Pirkkoliisa Ahponen, Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikka: Kulttuurinen kansalaisuus ja paikka-identiteetti