06.12.2011

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

Kulkeman tulokset julkaistaan väitöskirjoina ja muina julkaisuina. Lisäksi hankkeen tuloksia on esitelty maaseutu-, kulttuuri ja ympäristöalan seminaareissa ja konferensseissa Suomessa ja ulkomailla. Tähän mennessä ilmestyneet julkaisut on listattu alle tutkijoittain. Yhteenveto KULKEMAn tuloksista on ladattavissa tästä.

        

 

 

Soini Katriina, kulttuurimaantiede, FT, erikoistutkija, KULKEMAn koordinaattori

 

Tutkimusaiheet: kulttuurisen kestävyyden käsite, maaseutumaisema, luonnon monimuotoisuus, maaseudun uudet elinkeinot, ympäristöpolitiikka

Artikkelit: 

Soini, K. & Aakkula, J. 2007. Framing the biodiversity of agricultural landscape: The essence of local conceptions and constructions. Land Use Policy, Volume 24, Issue 2, April 2007, Pages 311-321.

Soini, K. 2007. Beyond the ecological hot spots: Understanding local residents' perceptions of biodiversity of agricultural landscapes. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A II 206: 102. Turun ylipisto, 2007. ( Väitöskirja).

Soini, K. 2007. Maatiaisrotujen monet arvot. In Karja, M. & Lilja, T. (toim. ) Maatiaiseläinten säilyttämisestä yhteiskunnallista hyvinvointia ja yritystoimintaa. Maa- ja elintarviketalous 106. MTT, Jokioinen.  

Takamaa, H., Soini, K. & Ikonen, A. 2007. Viljelijöiden näkemyksiä erikoiskasviviljelystä. Teoksessa Salonen, J. &  Keskitalo, M. Segerstedt, M. (toim.) Peltoluonnon ja viljelyn monimuotoisuus. Maa- ja elintarviketalous 110. MTT, Jokioinen. 164-177. 

Herzon, I., Soini, K. 2007. Linnut kertovat viljelijälle monimuotoisuuden muutoksesta. Koetoiminta ja käytäntö 64, 1(19.3.2007): 16.

Soini, K. 2008. Kestävän kehityksen maisema. In Soini, K., Pouta, E., Kivinen, T. & Uusitalo, M. (eds.) Maiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus. Maa- ja elintarviketalous 135. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. 131-148.

Soini, K. Soini, K., Pouta, E., Kivinen, T. & Uusitalo, M. (eds.) 2008. Maiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus. Maa- ja elintarviketalous 135. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. 152 p.

Soini, K., Pouta, E., Uusitalo, M. & Kivinen, T. 2008. Maaseutumaiseman muutos ja monitieteinen maisematutkimus. In Soini, K., Pouta, E., Kivinen, T. & Uusitalo, M. (eds.) Maiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus. Maa- ja elintarviketalous 135. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. 9-18.

Soini, K. 2008. Kulttuuri – kestävän kehityksen neljäs pilari. Arsis. Taiteen keskustoiminnan julkaisu 3/2008. 22-25.

Soini, K. 2008. Maaseudun asukkailla ja asiantuntijoilla eri käsitykset maatalousluonnon monimuotoisuudesta. Kuntapuntari 1/2008, Tilastokeskus. 28-30.

Soini, K. 2008. Miten maatalousluonnon monimuotoisuus näyttäytyy maaseudun asukkaille? In Niemi, J. & Ahlstedt, J. (eds.): Suomen Maatalous. Maa- ja elintarviketalouden tutkimus, Taloustutkimus, Helsinki.

Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta. M. Kivinen, T., Uusitalo, M. 2009. Voimajohdot asukkaiden silmin. Fingrid 2/2009: 23-24.

Soini, K., Yli-Viikari, A., Lilja, T., Rantamäki-.Lahtinen, L. 2009. Green Care: hyvinvointia ihmisille, mahdollisuuksia maaseutuyrityksille. In: Jyrki Niemi & Jaana Ahlstedt (toim.). Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2009. MTT Taloustutkimus. Julkaisuja 109: 84-85.

Yli-Viikari, A., Lilja, T., Heikkilä, K., Kirveennummi, A., Kivinen, T., Partanen, U., Rantamäki-Lahtinen, L., Soini, K. 2009. Green Care - terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141: 69 s.

Granberg, L. (ed.), Kantanen, J. (ed.), Soini, K. (ed.) 2009. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: 218 p.

Soini, K., Partanen, U. 2009. The golden stock. In: eds. Leo Granberg, Katriina Soini and Juha Kantanen. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: p. 169-188.

Granberg, L, Soini, K., Kantanen, J. 2009. Introduction. In: eds. Leo Granberg, Katriina Soini and Juha Kantanen. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: p. 9-18.  

Granberg, L., Soini, K., Osva, A., Kantanen, J. 2009. A new millenium for the Yakutian Cattle. In: eds. Leo Granberg, Katriina Soini and Juha Kantanen. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: p. 189-197.

Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta, M., Kivinen, T., Uusitalo, M. 2010. Locals’ perceptions of energy landscape: the case of transmission lines. Land Use Policy, under review.

Partanen, U., Soini, K. 2010. Spaces of conservation: The Case of Yakutian Cattle. Sociologia Ruralis, under review.  

Soini, K. 2010. Maaseudun monet muodot ja määritelmät. Maaseudun kulttuuriohjelma. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Kulttuuriteemaryhmä. In Print. 4 s. 

Seminaari- ja konferenssiesitelmät:

 

Soini, K. 2007. Kulttuurimaantieteen ”paikka” maaseutututkimuksessa. Maaseutututkijatapaaminen, Kokkola, elokuu 2007.

Soini, K. 2007. Rural landscape change and cultural sustainability. A paper presented in the Working Group The Changing Face of Rural Europe in the EUGEO Conference, Amsterdam 20-23.8.2007.

Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta, M., Kivinen, T. & Uusitalo, M. 2008. The contested rural landscapes: Case of power lines. A paper presented in PECSRL – The Permanent European Conference for the Study of the Rural the cultural sustainability of rural areas”. Landscapes, Identities and Development 1.-5.9.2008, Lissabon, Portugal.

Soini, K. 2008. Green Care – hyvinvointia kansalaisille, elinvoimaa maaseudulle. Esitelmä Maaseudun uudistuvat palvelut –seminaarissa Helsingissä 5.12.2008. Maaseudun yhteistyöryhmä/Hyvinvointiteemaryhmä ja STAKES.

Soini, K.Pouta, E., Salmiovirta, M. Uustialo, M., Kivinen, T. 2009. Perceptions of power transmission lines among local residents: A case study from Finland. In: First International Conference on Landscape Economics.European Consortium on Landscape Economics CEEP. p. 109-123.

Soini, K., Pouta, E., Vaarala, H., Uusitalo, M., Kivinen, T. 2009. Rural landscape perceptions derived from "sense of place". In: Edited by Erica Grahn and Mona Helkkula. Re-inventing the rural : between the social and the natural : book of abstracts / XXIII ESRS Congress 17-21 August 2009, Vaasa, Finland. [Vaasa], [Turku]: University of Vaasa, Åbo Akademi University. p. 107.  

Soini, K. & Birkeland, I. 2009. From policy to practices: Discourses on cultural sustainability Cultural sustainability. A paper presented in the European Congress of Rural Sociology, Vaasa, August 2009.

Soini, K. & Birkeland, I. 2009. From policy to practices: Discourses on cultural sustainability. A paper presented in the Fourth Nordic Congress of Cultural Policy, Jyväskylä, August 2009.

 

Asiantuntijatehtävät:

 

Soini, K. COST866 – Green Care in Agriculture –hankkeen johtoryhmän jäsen ja varajohtaja.

Soini, K. PESCRL – Permanent European Conference for Studying Rural Landscapes verkoston Suomen edustaja.

Soini, K. Maaseudun uusi aika –lehti. Päätoimittajuus 2009-2011. 

 

 

 

Tutkimusaiheet: kulttuurisen kestävyyden käsite, maaseutumaisema, luonnon monimuotoisuus, maaseudun uudet elinkeinot, ympäristöpolitiikka

Artikkelit: 

Soini, K. & Aakkula, J. 2007. Framing the biodiversity of agricultural landscape: The essence of local conceptions and constructions. Land Use Policy, Volume 24, Issue 2, April 2007, Pages 311-321.

Soini, K. 2007. Beyond the ecological hot spots: Understanding local residents' perceptions of biodiversity of agricultural landscapes. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A II 206: 102. Turun ylipisto, 2007. ( Väitöskirja).

Soini, K. 2007. Maatiaisrotujen monet arvot. In Karja, M. & Lilja, T. (toim. ) Maatiaiseläinten säilyttämisestä yhteiskunnallista hyvinvointia ja yritystoimintaa. Maa- ja elintarviketalous 106. MTT, Jokioinen.  

Takamaa, H., Soini, K. & Ikonen, A. 2007. Viljelijöiden näkemyksiä erikoiskasviviljelystä. Teoksessa Salonen, J. &  Keskitalo, M. Segerstedt, M. (toim.) Peltoluonnon ja viljelyn monimuotoisuus. Maa- ja elintarviketalous 110. MTT, Jokioinen. 164-177. 

Herzon, I., Soini, K. 2007. Linnut kertovat viljelijälle monimuotoisuuden muutoksesta. Koetoiminta ja käytäntö 64, 1(19.3.2007): 16.

Soini, K. 2008. Kestävän kehityksen maisema. In Soini, K., Pouta, E., Kivinen, T. & Uusitalo, M. (eds.) Maiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus. Maa- ja elintarviketalous 135. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. 131-148.

Soini, K. Soini, K., Pouta, E., Kivinen, T. & Uusitalo, M. (eds.) 2008. Maiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus. Maa- ja elintarviketalous 135. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. 152 p.

Soini, K., Pouta, E., Uusitalo, M. & Kivinen, T. 2008. Maaseutumaiseman muutos ja monitieteinen maisematutkimus. In Soini, K., Pouta, E., Kivinen, T. & Uusitalo, M. (eds.) Maiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus. Maa- ja elintarviketalous 135. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. 9-18.

Soini, K. 2008. Kulttuuri – kestävän kehityksen neljäs pilari. Arsis. Taiteen keskustoiminnan julkaisu 3/2008. 22-25.

Soini, K. 2008. Maaseudun asukkailla ja asiantuntijoilla eri käsitykset maatalousluonnon monimuotoisuudesta. Kuntapuntari 1/2008, Tilastokeskus. 28-30.

Soini, K. 2008. Miten maatalousluonnon monimuotoisuus näyttäytyy maaseudun asukkaille? In Niemi, J. & Ahlstedt, J. (eds.): Suomen Maatalous. Maa- ja elintarviketalouden tutkimus, Taloustutkimus, Helsinki.

Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta. M. Kivinen, T., Uusitalo, M. 2009. Voimajohdot asukkaiden silmin. Fingrid 2/2009: 23-24.

Soini, K., Yli-Viikari, A., Lilja, T., Rantamäki-.Lahtinen, L. 2009. Green Care: hyvinvointia ihmisille, mahdollisuuksia maaseutuyrityksille. In: Jyrki Niemi & Jaana Ahlstedt (toim.). Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2009. MTT Taloustutkimus. Julkaisuja 109: 84-85.

Yli-Viikari, A., Lilja, T., Heikkilä, K., Kirveennummi, A., Kivinen, T., Partanen, U., Rantamäki-Lahtinen, L., Soini, K. 2009. Green Care - terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141: 69 s.

Granberg, L. (ed.), Kantanen, J. (ed.), Soini, K. (ed.) 2009. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: 218 p.

Soini, K., Partanen, U. 2009. The golden stock. In: eds. Leo Granberg, Katriina Soini and Juha Kantanen. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: p. 169-188.

Granberg, L, Soini, K., Kantanen, J. 2009. Introduction. In: eds. Leo Granberg, Katriina Soini and Juha Kantanen. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: p. 9-18.  

Granberg, L., Soini, K., Osva, A., Kantanen, J. 2009. A new millenium for the Yakutian Cattle. In: eds. Leo Granberg, Katriina Soini and Juha Kantanen. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: p. 189-197.

Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta, M., Kivinen, T., Uusitalo, M. 2010. Locals’ perceptions of energy landscape: the case of transmission lines. Land Use Policy, under review.

Partanen, U., Soini, K. 2010. Spaces of conservation: The Case of Yakutian Cattle. Sociologia Ruralis, under review.  

Soini, K. 2010. Maaseudun monet muodot ja määritelmät. Maaseudun kulttuuriohjelma. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Kulttuuriteemaryhmä. In Print. 4 s. 

Seminaari- ja konferenssiesitelmät:

 

Soini, K. 2007. Kulttuurimaantieteen ”paikka” maaseutututkimuksessa. Maaseutututkijatapaaminen, Kokkola, elokuu 2007.

Soini, K. 2007. Rural landscape change and cultural sustainability. A paper presented in the Working Group The Changing Face of Rural Europe in the EUGEO Conference, Amsterdam 20-23.8.2007.

Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta, M., Kivinen, T. & Uusitalo, M. 2008. The contested rural landscapes: Case of power lines. A paper presented in PECSRL – The Permanent European Conference for the Study of the Rural the cultural sustainability of rural areas”. Landscapes, Identities and Development 1.-5.9.2008, Lissabon, Portugal.

Soini, K. 2008. Green Care – hyvinvointia kansalaisille, elinvoimaa maaseudulle. Esitelmä Maaseudun uudistuvat palvelut –seminaarissa Helsingissä 5.12.2008. Maaseudun yhteistyöryhmä/Hyvinvointiteemaryhmä ja STAKES.

Soini, K.Pouta, E., Salmiovirta, M. Uustialo, M., Kivinen, T. 2009. Perceptions of power transmission lines among local residents: A case study from Finland. In: First International Conference on Landscape Economics.European Consortium on Landscape Economics CEEP. p. 109-123.

Soini, K., Pouta, E., Vaarala, H., Uusitalo, M., Kivinen, T. 2009. Rural landscape perceptions derived from "sense of place". In: Edited by Erica Grahn and Mona Helkkula. Re-inventing the rural : between the social and the natural : book of abstracts / XXIII ESRS Congress 17-21 August 2009, Vaasa, Finland. [Vaasa], [Turku]: University of Vaasa, Åbo Akademi University. p. 107.  

Soini, K. & Birkeland, I. 2009. From policy to practices: Discourses on cultural sustainability Cultural sustainability. A paper presented in the European Congress of Rural Sociology, Vaasa, August 2009.

Soini, K. & Birkeland, I. 2009. From policy to practices: Discourses on cultural sustainability. A paper presented in the Fourth Nordic Congress of Cultural Policy, Jyväskylä, August 2009.

 

Asiantuntijatehtävät:

 

Soini, K. COST866 – Green Care in Agriculture –hankkeen johtoryhmän jäsen ja varajohtaja.

Soini, K. PESCRL – Permanent European Conference for Studying Rural Landscapes verkoston Suomen edustaja.

Soini, K. Maaseudun uusi aika –lehti. Päätoimittajuus 2009-2011. 

 

 

 

 

Tutkimusaiheet: kulttuurisen kestävyyden käsite, maaseutumaisema, luonnon monimuotoisuus, maaseudun uudet elinkeinot, ympäristöpolitiikka

Artikkelit: 

Soini, K. & Aakkula, J. 2007. Framing the biodiversity of agricultural landscape: The essence of local conceptions and constructions. Land Use Policy, Volume 24, Issue 2, April 2007, Pages 311-321.

Soini, K. 2007. Beyond the ecological hot spots: Understanding local residents' perceptions of biodiversity of agricultural landscapes. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A II 206: 102. Turun ylipisto, 2007. ( Väitöskirja).

Soini, K. 2007. Maatiaisrotujen monet arvot. In Karja, M. & Lilja, T. (toim. ) Maatiaiseläinten säilyttämisestä yhteiskunnallista hyvinvointia ja yritystoimintaa. Maa- ja elintarviketalous 106. MTT, Jokioinen.  

Takamaa, H., Soini, K. & Ikonen, A. 2007. Viljelijöiden näkemyksiä erikoiskasviviljelystä. Teoksessa Salonen, J. &  Keskitalo, M. Segerstedt, M. (toim.) Peltoluonnon ja viljelyn monimuotoisuus. Maa- ja elintarviketalous 110. MTT, Jokioinen. 164-177. 

Herzon, I., Soini, K. 2007. Linnut kertovat viljelijälle monimuotoisuuden muutoksesta. Koetoiminta ja käytäntö 64, 1(19.3.2007): 16.

Soini, K. 2008. Kestävän kehityksen maisema. In Soini, K., Pouta, E., Kivinen, T. & Uusitalo, M. (eds.) Maiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus. Maa- ja elintarviketalous 135. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. 131-148.

Soini, K. Soini, K., Pouta, E., Kivinen, T. & Uusitalo, M. (eds.) 2008. Maiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus. Maa- ja elintarviketalous 135. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. 152 p.

Soini, K., Pouta, E., Uusitalo, M. & Kivinen, T. 2008. Maaseutumaiseman muutos ja monitieteinen maisematutkimus. In Soini, K., Pouta, E., Kivinen, T. & Uusitalo, M. (eds.) Maiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus. Maa- ja elintarviketalous 135. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. 9-18.

Soini, K. 2008. Kulttuuri – kestävän kehityksen neljäs pilari. Arsis. Taiteen keskustoiminnan julkaisu 3/2008. 22-25.

Soini, K. 2008. Maaseudun asukkailla ja asiantuntijoilla eri käsitykset maatalousluonnon monimuotoisuudesta. Kuntapuntari 1/2008, Tilastokeskus. 28-30.

Soini, K. 2008. Miten maatalousluonnon monimuotoisuus näyttäytyy maaseudun asukkaille? In Niemi, J. & Ahlstedt, J. (eds.): Suomen Maatalous. Maa- ja elintarviketalouden tutkimus, Taloustutkimus, Helsinki.

Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta. M. Kivinen, T., Uusitalo, M. 2009. Voimajohdot asukkaiden silmin. Fingrid 2/2009: 23-24.

Soini, K., Yli-Viikari, A., Lilja, T., Rantamäki-.Lahtinen, L. 2009. Green Care: hyvinvointia ihmisille, mahdollisuuksia maaseutuyrityksille. In: Jyrki Niemi & Jaana Ahlstedt (toim.). Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2009. MTT Taloustutkimus. Julkaisuja 109: 84-85.

Yli-Viikari, A., Lilja, T., Heikkilä, K., Kirveennummi, A., Kivinen, T., Partanen, U., Rantamäki-Lahtinen, L., Soini, K. 2009. Green Care - terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141: 69 s.

Granberg, L. (ed.), Kantanen, J. (ed.), Soini, K. (ed.) 2009. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: 218 p.

Soini, K., Partanen, U. 2009. The golden stock. In: eds. Leo Granberg, Katriina Soini and Juha Kantanen. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: p. 169-188.

Granberg, L, Soini, K., Kantanen, J. 2009. Introduction. In: eds. Leo Granberg, Katriina Soini and Juha Kantanen. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: p. 9-18.  

Granberg, L., Soini, K., Osva, A., Kantanen, J. 2009. A new millenium for the Yakutian Cattle. In: eds. Leo Granberg, Katriina Soini and Juha Kantanen. Sakha Ynaga : cattle of the Yakuts. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 355: p. 189-197.

Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta, M., Kivinen, T., Uusitalo, M. 2010. Locals’ perceptions of energy landscape: the case of transmission lines. Land Use Policy, under review.

Partanen, U., Soini, K. 2010. Spaces of conservation: The Case of Yakutian Cattle. Sociologia Ruralis, under review.  

Soini, K. 2010. Maaseudun monet muodot ja määritelmät. Maaseudun kulttuuriohjelma. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Kulttuuriteemaryhmä. In Print. 4 s. 

Seminaari- ja konferenssiesitelmät:

 

Soini, K. 2007. Kulttuurimaantieteen ”paikka” maaseutututkimuksessa. Maaseutututkijatapaaminen, Kokkola, elokuu 2007.

Soini, K. 2007. Rural landscape change and cultural sustainability. A paper presented in the Working Group The Changing Face of Rural Europe in the EUGEO Conference, Amsterdam 20-23.8.2007.

Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta, M., Kivinen, T. & Uusitalo, M. 2008. The contested rural landscapes: Case of power lines. A paper presented in PECSRL – The Permanent European Conference for the Study of the Rural the cultural sustainability of rural areas”. Landscapes, Identities and Development 1.-5.9.2008, Lissabon, Portugal.

Soini, K. 2008. Green Care – hyvinvointia kansalaisille, elinvoimaa maaseudulle. Esitelmä Maaseudun uudistuvat palvelut –seminaarissa Helsingissä 5.12.2008. Maaseudun yhteistyöryhmä/Hyvinvointiteemaryhmä ja STAKES.

Soini, K.Pouta, E., Salmiovirta, M. Uustialo, M., Kivinen, T. 2009. Perceptions of power transmission lines among local residents: A case study from Finland. In: First International Conference on Landscape Economics.European Consortium on Landscape Economics CEEP. p. 109-123.

Soini, K., Pouta, E., Vaarala, H., Uusitalo, M., Kivinen, T. 2009. Rural landscape perceptions derived from "sense of place". In: Edited by Erica Grahn and Mona Helkkula. Re-inventing the rural : between the social and the natural : book of abstracts / XXIII ESRS Congress 17-21 August 2009, Vaasa, Finland. [Vaasa], [Turku]: University of Vaasa, Åbo Akademi University. p. 107.  

Soini, K. & Birkeland, I. 2009. From policy to practices: Discourses on cultural sustainability Cultural sustainability. A paper presented in the European Congress of Rural Sociology, Vaasa, August 2009.

Soini, K. & Birkeland, I. 2009. From policy to practices: Discourses on cultural sustainability. A paper presented in the Fourth Nordic Congress of Cultural Policy, Jyväskylä, August 2009.

 

Asiantuntijatehtävät:

 

Soini, K. COST866 – Green Care in Agriculture –hankkeen johtoryhmän jäsen ja varajohtaja.

Soini, K. PESCRL – Permanent European Conference for Studying Rural Landscapes verkoston Suomen edustaja.

Soini, K. Maaseudun uusi aika –lehti. Päätoimittajuus 2009-2011. 

 

 

 

Puupponen Antti, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikka, FT (2009)

 

 

Artikkelit

 

Jokinen, Pekka; Järvelä, Marja; Huttunen, Suvi & Puupponen, Antti 2008: Experiments of Sustainable Rural Livelihood in Finland. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 8(3), 211-228.

Paloviita, Ari & Puupponen, Antti 2008: Ruoantuotannon  merkitys maaseudun yritystoiminnalle Keski-Suomessa. Futura 28(3), 17-25. (in Finnish)

Puupponen, Antti & Taipale, Sakari 2008: Lähiruokatuotannon verkostot: sosiaalisten siteiden ja etäisyyksien tarkastelua Keski-Suomessa. Maaseudun Uusi Aika 16(2), 21-34. (in Finnish)

Puupponen, Antti 2008: Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa. Alue ja Ympäristö, 37(1), 15-28. (in Finnish)

Järvelä, M., Jokinen, P., Huttunen, S., Puupponen, A. (2009): Local Food and Renewable Energy as Emerging New Alternatives of Rural Sustainability in Finland. European Countryside Vol. 1(2)

Jokinen, P., Järvelä, M., Puupponen, A. (2009): Local food systems and rural sustainability initiatives by small scale rural entrepreneurs in Finland. Maaseudun uusi aika 17:2, 5-20.

Ulvila, K. & Paloviita, A. & Puupponen, A. (2009): Consumers’ perceptions of sustainably produced food: a focus group study. Progress in Industrial Ecology – An International Journal, Vol. 6, No. 4, 355-370.

Puupponen, A. (2009): Kulttuuri, kestävyys ja vuorovaikutus paikallisen ruoantuotannon kehittämisessä (Culture, sustainability and interaction in development of local food production). Terra 121:2, 95-106.

Puupponen, A. (2009): Maaseutuyrittäjyys, verkostot ja paikallisuus. Tapaustutkimus pienimuotoisen elintarviketuotannon kestävyydestä Keski-Suomessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 374. Väitöskirja.

 

Seminaari- ja konferenssiesitelmät

 

Marja Järvelä & Pekka Jokinen & Suvi Huttunen & Antti Puupponen: Alternatives of Farm Entrepreneurship and Rural Sustainability in Finland. Paper presented at the XXIInd ESRS Congress, 20-24 August 2007 in Wageningen. (Working Group 1: The future of the multifunctionality of agriculture and its relationship with the notion of sustainability)

Puupponen, A. 2007. Kestävä kehitys ja paikallisen elintarvikeyrittäjyyden verkostot Keski-Suomessa. Yhteiskuntapolitiikan lisensiaattityö, 14.12.2007. Tarkastajina dosentti, erikoistutkija Mikko Kumpulainen (Joensuun yliopisto) sekä tutkimuspäällikkö, MMT Päivi Timonen (kuluttajatutkimuskeskus).

Järvelä, Marja & Jokinen, Pekka & Paloviita, Ari & Puupponen, Antti (2008): Community Resilience and Sub-Regional Incentives to Local Food Production in Finland. Paper presented at the 1st Eurorural Conference, Brno, Czech Republic, 25-29 August 2008.

Järvelä, Marja & Jokinen, Pekka & Paloviita, Ari & Puupponen, Antti (2008): Community Resilience and Sub-Regional Incentives to Local Food Production in Finland. Paper presented at the 2nd International Sustainability Conference, Basel, Switzerland, 21-22 August 2008.

Jokinen, P. & Järvelä, M. & Paloviita, A. & Puupponen, A. (2010): Do local food supply chains meet the targets of sustainable livelihood? A case study in Central Finland. In Fielsend, A. & Katona-Kovács, J. (eds.): Linking Competitiveness with Equity and Sustainability: New Ideas for The Socio-Economic Development of Rural Areas. European Rural Development Network Studies Vol. 7, 145-158.

Puupponen, A. (2010): Lähiruoka nousevana trendinä elintarviketuotannon muutoksessa. Maaseudun uusi aika 18:1, 56-60.

 

 

 

Vaara, Matti, MMM, metsäekonomia

 

 

Artikkelit

Vaara, M. ja Saastamoinen, O. 2007. Metsät ja puu suomalaisten vapaa-ajan käytössä. Torvelainen, J. (toim.). Metsien monikäyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 2007. SVT.

Vaara, M. 2008. ‘The two-stage models for time allocation: temporal dimensions of outdoor recreation behavior’. Submitted

Vaara, M. 2008. ’Mökkeilykäyttäytymisen monivaiheinen päätösmalli –kuvaileva ja selittävä analyysi’. Submitted.

Vaara, M. ja Saastamoinen, O. 2008. ’Luonnontuotteet suomalaisten ajankäytössä’. Submitted.

Saarinen, J. ja Vaara, M. 2009. Tourism development, amenity values and conflicting interests in Pyhätunturi National Park, Finland. Teoksessa: Hall, M.C., Muller, K. D. ja Saarinen, J. Nordic Tourism. Issues and Cases. Aspect of Tourism. Channel view puplications. 293. s.

Vaara, M. ja Saastamoinen, O. 2009. Small scale forestry related activities in the everyday life of the Finns: results of time-budget studies. Sarjassa: Small Scale Forestry.

Vaara, M. 2010.  Modelling daily outdoor recreation participation and time-use as a two-stage choice process. Submitted in Leisure Science.

 

Seminaari- ja konferenssiesitelmät

Vaara, Matti. Small scale forestry related activities in the everyday life of the Finns: results of time-budget studies.Kansainvälinen symposiumi Gerardmer, Ranska, 23.-27.6.2008. IUFRO. Small-scale Rural Forest Use and Management: Global Policies versus Local Knowledge. Paperi julkaistaan sarjassa: Small Scale Forestry.

Vaara, M. 2008. Luonnon keruutuotteet, jokamies ja globalisaatio. Alustus työryhmässä ’Kenen resurssit ja arvot’, Maaseutututkijatapaaminen 21.-22.8, Kuhmo.

 

Asiantuntijatehtävät

Vaara, M. Asiantuntijalausuntojen ja -arvioiden antaminen Metsätutkimuslaitoksen ’Metsien eri käyttömuotojen tulevaisuus Suomessa.

  

Hangasmaa Leena, FL, etnologia

 

Artikkelit:

Hangasmaa, L. 2011. Maanviljelyn kulttuurinen kestävyys - määrittelyn ja mittaamisen haasteita

Hangasmaa, L. 2007. “The Land and the Sky will Persist” – The Finnish Farmer’s Relationship to Nature in Constituting Continuity in the EU Transition Stage. Teoksessa Ethnologia Scandinavica: A Journal for Nordic Ethnology vol. 37/2007 s. 99-114.

Hangasmaa, L. 2007. Maaseudun romantisointi ja nostalgisointi Suomessa - Kansallisen identiteetin rakentamisesta postmodernin kaipuun kritiikkiin. Teoksessa Knuuttila, Maarit – Lappi, Tiina-Riitta - Ruotsala, Helena - Salminen, Elina (toim.): Hei, muistatkos...? Pirjo Korkiakankaalle omistettu 60-vuotis juhlakirja 10.7.2007. s.59-86.

Hangasmaa, L. 2009. Agricultural diversity: The fragmentation and sustainability of Finnish farming culture.A paper presented in the  the XXIII ESRS congress Vaasa, Finland 17-21 August 2009.

 

Seminaari- ja konferenssiesitelmät:

 

Hangasmaa, L. 2009. Agricultural diversity: The fragmentation and sustainability of Finnish farming culture.A paper presented in the  the XXIII ESRS congress Vaasa, Finland 17-21 August 2009.

 

Kivitalo, Mari, FM, yhteiskuntapolitiikka

 

Artikkelit:

Kivitalo, M 2007. Habitus muuttoliikkeessä. Teoksessa Alanen Leena, Salminen Veli-Matti & Siisiäinen, M.(toim.) Sosiaalinen pääoma ja paikalliset kentät. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 181-209.

 

 

Kumpulainen, Kaisu, FM, kulttuuripolitiikka

 

Artikkelit:

Kumpulainen, K. 2008. Mistä on Vuoden Kylät tehty? Maaseudun Uusi Aika 2/2008.

Kumpulainen, K. A Developing village - The Result of the Activeness of village associations. Sociologia Ruralis. Under review.

 

Seminaari- ja konferenssiesitelmät:

Kumpulainen, K. 2008. The social production of active villages. The social production of active villages. Geography Graduate School Intensive Course Oulussa 27.-28.11.2008,

Kumpulainen, K. 2009. Kylä sosiaalisena tilana. Maaseutututkijatapaaminen, Kuhmo 21-22.8.2009.

Kumpulainen, K. 2009. The local construction of an active village. European Society for Rural Sociology congress 17-21.8.2009, Vaasa.

Kumpulainen, K. 2009. The local construction of an active village. The Nordic Conference on Cultural Policy 19-21.8.2009, Jyväskylä.

 

Vallius, Antti, FM, taidehistoria, maisema, representaatiot

 

Artikkelit:  

Vallius, A. 2011. Visuaalinen kulttuuri maaseutumielikuvien lujana. Maaseudun uusi aika. Maaseutututkimuksen- ja politiikan aikakauslehti. 1/2011. 48-60.

Taiteen näkökulmia maaseudun kulttuurimaisemaan. Näyttelyarvostelu teoksessa: Maaseudun uusi aika – Maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti 2/2010 vol. 18. ISSN 1237-413X. s. 88-92.

 

Konferenssipaperit:

Vallius, A. 2008 “Rural landscape imagery and its relation to the development of countryside. A paper presented in PECSRL – The Permanent European Conference for the Study of the Rural Conference in Lissabon & Obidos (Portugal): Landscapes, Identities and Development 1.-5.9.2008.

Mind and Matter – Nordik Conference for Art Historians 17.-19.9.2009 Jyväskylä.

XXIII the European Society for Rural Sociology -congress 17.8. – 21.8.2009 Vaasa. Re-inventing the Rural: Between the Social and the Natural.

The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape: Landscapes, Identities and Development 1.-5.9. 2008 Lissabon & Obidos.

 

Joela, Anni, FM, kulttuuripolitiikka

 

Artikkelit:

Joela, Anni, 2008. Nuoret ja harrastukset. TAKU 3/2008.

 

Pellikka, Timo, FM, yhteiskuntapolitiikka