14.01.2011

Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen

mielimaisema

KULKEMAn yhtenä tavoitteena on ollut edistää kulttuurisen kestävyyden tematiikasta kiinnostuneiden tutkijoiden verkostoitumista Suomessa ja kansainvälisesti. Tätä tavoitetta on toteutettu  oman seminaaritoiminnan rinnalla osallistumalla järjestämällä aihepiiriä käsitteleviä vierailuluentoja ja käsitteleviä työryhmiä kansallisiin ja kansainvälisiin maaseutu- ja kulttuurialan konferensseihin. Tuloksena on eurooppalainen tutkijaverkosto, jonka toiminnalle KULKEMA -hankkeen johdolla on haettu COST -rahoitusta.  Kulkeman koordinaattori on toiminut maaseudun uusi aika -lehden päätoimittajana vuoden 2009 alusta lähtien (kts. www.mua.fi/lehti).

Asiantuntijavierailut

Tutkija Inger Birkeland, PhD, Bergenin yliopistosta Norjasta on perehtynyt kulttuurisen kestävyyden kysymyksiin norjalaisessa Rjukanin teollisuusyhdyskunnassa. Birkeland luennoi kulttuuripolitiikan ja KULKEMAn järjestämässä yhteisessä seminaarissa Jyväskylän yliopistolla 1.-2.12.2008 seuraavista aiheista: Cultural Policy as Environmental Policy ja Community-based planning: Methodological aspects. Lisäksi hän esitelmöi Keski-Suomen kulttuurirahaston järjestämässä Kulttuuri kasvaa lähellä –luentosarjassa 1.12.2008.

Katriina Soini piti esitelmän konferenssissa An European Ambition: Culture in the Heart of the Rural Areas, St.Brieuc, Ranska, 16.-19.9.2010. Konferenssin järjesti Association of European Cities and Regions for Culture. http://www.lesrencontres.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=29 

KULKEMA on järjestänyt työryhmiä seminaareissa ja konferensseissa:

Maaseutututkijatapaaminen, Kuhmo 21.-22.8.2008

Maaseudun uusi aika –yhdistys

Työryhmä: Kenen resurssit ja kenen arvot?  

Työryhmän koordinaattorit: Katriina Soini & Kari Ilmonen ’

Työryhmän ohjelma

 

The 4th Nordic Conference of Cultural Policy, 19.22.8.2009 Jyväskylä

https://www.jyu.fi/en/congress/culturalpolicy/Nordic%20Conference%20od%20Cultural%20Policy

Cultural Sustainability and Cultural Policy
Työryhmän koordinaattori: Soini, Katriina

Työryhmän ohjelma

 

XXII Congress of European Society of Rural Sociology, 17.-21.8.2009 Vaasa, Finland  

http://www.esrs2009.fi/pdf/Programmes%20for%20WGs.pdf

Working Group 5.4. What is culturally sustainable development?

Työryhmän koordinaattorit: Katriina Soini & Katriina Siivonen

Työryhmän ohjelma

The 6th International Congress on Cultural Policy Research, 24.-27.8.2010, Jyväskylä, Finland

https://www.jyu.fi/en/congress/iccpr2010

 

People Make Places - ways of feeling the world

The 10th international SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) Conferences, Lisbon, 17-21 April 2011.

Panel: Everyday Creativity and Cultural Sustainability, 12 papers

Convenors: Katriina Siivonen & Katriina Soini

http://www.siefhome.org/

 

 

Investigating Cultural Sustainability – eurooppalainen COST -tutkijaverkosto

Vuoden 2009 aikana KULKEMA –projektin johdolla on koottu eurooppalaista tutkijaryhmäästoa, joka on kiinnostunut kulttuurisen kestävyyden teemasta. Verkoston toiminnalle on haettu COST –rahoitusta, jota myönnetään eurooppalaiseen tieteellistekniseen yhteistyöhön (www.cost.esf.org). Hankken nimi on Investigating Cultural Sustainability ja sen tavoitteena on tutkia kulttuurin käsitettä ja määrittelyä monitieteellisten lähestymistapojen ja analyysien avulla

  • tarkastella kulttuurista kestävyyttä kestävän kehityksen viitekehyksessä ja integroida kulttuuri muihin kestävyyden ulottuvuuksiin
  • verrata ja analysoida käytäntöjä, joiden avulla kulttuuri on onnistuneesti tuotu kestävän kehityksen politiikkaan ja arkielämään
  • tarkastella ja arvioida menetelmiä keinoja (erityisesti indikaattoreita), joilla kulttuurin vaikutusta kestävään kehitykseen voidaan arvioida  

Verkostossa on tällä hetkellä mukana kaikkiaan noin 50 tutkijaa eri tieteenaloilta (kulttuurimaantiede, kulttuuripolitiikka, etnologia, taiteiden tutkimus, arkkitehtuuri, luonnontieteet, taloustiede, matkailu, sosiologia) neljästätoista Euroopan maasta.

Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen joulukuussa 2010, ja käynnistyy kevään 20100 kuluessa.

Lisätietoja:

http://www.cost.esf.org/domains_actions/isch/Actions/is1007 

katriina.soini(at)jyu.fi