07.03.2007

KULKEMAn tutkijakoulutettavat

Väitöskirjatyöt teemoittain ryhmiteltyinä

MAASEUTU SOSIAALISENA TILANA 

Kivitalo Mari, Jyväskylän yliopisto: Maaseutukaupungin sosiaalinen tila ja asukkaiden pääomien hallintaerot.

Joela Anni, Jyväskylän yliopisto: Maaseudun ja kaupungin nuorten kulttuuriharrastukset.

Varis Sirpa, Joensuun yliopisto: Naiset maaseudun kulttuurisen kestävyyden rakentajina.

Kumpulainen Kaisa, Jyväskylän yliopisto: Yhteisölähtöinen maaseudun kehittäminen.

MAASEUDUN LUONNONVAROJEN UUSI KÄYTTÖ

Pellikka Timo, Joensuun yliopisto: Maatilojen peltoenergiakasvien tuotantoinnovaatioiden leviämismahdollisuudet ja kyky ylläpitää maaseutukulttuuria.

Puupponen Antti, Jyväskylän yliopisto: Verkostot paikallisessa elintarviketuotannossa ja –kulutuksessa.

Vaara Matti, Joensuun yliopisto: Metsä ja luonnontuotteet maaseudun ja kaupunkien väestön arjessa ja ajankäytössä.

MAASEUDUN MERKITYKSET JA MUUTOS

Hangasmaa Leena, Jyväskylän yliopisto: Maaseudun ”traditio” ja ”modernit” vuoropuhelussa –etnologinen väitöskirjatutkimus suomalaisen nykymaaseudun risteävistä kulttuurisista merkityksistä.

Vallius Antti, Jyväskylän yliopisto: Suomalaisen maaseutumaiseman representaatioista nousevat mielikuvat ja niiden suhde kestävään kehitykseen.