29.04.2010

Väitöskirjatutkimusten aiheet

mielimaisema

Perinteen kulttuuriset merkitykset suomalaisen maanviljelijän jatkuvuuden luomisen prosesseissa Eu-aikana

Kuvien maaseutu – Taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmia maaseudun kulttuuriseen kestävyyteen

Pienen maaseutukaupungin sosiaalinen tila. Tapaustutkimus Keuruun asukkaiden arvoista, resursseista ja paikallisesta toimijuudesta

Aktiivisen kylän rakentuminen - Kylätoiminta ja kyläyhdistykset aktiivisen kansalaisuuden rakentamisen paikkoina.

Maaseudun nuorten harrastukset ja hyvinvointi

Maaseutuyrittäjyys, verkostot ja paikallisuus. Tapaustutkimus pienimuotoisen elintarviketuotannon kestävyydestä Keski-Suomessa.

Peltoenergian tuotanto maaseudun elinkeinojen jatkuvuuden turvaajana  

Metsät suomalaisten arjen ajankäytössä