28.11.2005

Kulttuuripolitiikan arviointi - kulttuuristen vaikutusten arviointi

Professori, YTT Anita Kangas
Yliassistentti, YTT Simo Häyrynen
Tutkija, FM Esa Pirnes
Tutkija (Master of Arts) Laëtitia Kulyk


Rahoitus: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Kunnallisalan kehittämissäätiö ja Opetusministeriö